Skip to content

Aanmerkelijke verlichting loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers in zicht

De loondoorbetalingsplicht van kleine werkgevers voor zieke werknemers wordt teruggebracht van twee naar één jaar, zo heeft de Ministerraad onlangs besloten. Dit is een aanmerkelijke verlichting voor deze categorie werkgevers. Bent u zo’n werkgever? Lees snel meer wat er voor u wijzigt.

De loondoorbetalingsplicht van kleine werkgevers voor zieke werknemers wordt teruggebracht van twee naar één jaar, zo heeft de Ministerraad onlangs besloten. Met deze wijziging wordt het tweede ziektejaar voor deze groep werkgevers namelijk geregeld in een publieke verzekering, uit te voeren door het UWV. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om middels ‘opting out’ niet aan deze publieke verzekering deel te nemen, maar om dat risico ‒ desgewenst tezamen met het eerste ziektejaar ‒ privaat te verzekeren via een verzekeraar. Het wetsvoorstel hiertoe wordt dit voorjaar ingediend. De positieve effecten voor werkgevers worden niet eerder verwacht dan in 2017. Als u in deze categorie werkgevers valt, is het raadzaam om hierover alvast contact op te nemen met uw verzekeringskantoor. 

Back To Top