Skip to content

De bestelauto ook privé gebruiken zonder angst voor naheffing

Naaldwijk, maart 2016
In nogal wat bedrijven maken verschillende medewerkers gebruik van één of meerdere bedrijfsauto’s, zoals bestelauto’s. Dat maakt het lastig om precies vast te stellen wie wanneer in welke auto rijdt. Toch wil de Belastingdienst zoveel mogelijk helderheid. Want als een auto ook privé wordt gebruikt, hoort eigenlijk een naheffing te volgen. En die kan flink in de papieren lopen. Lees meer over de oplossing om naheffing te voorkomen.

Als een bestelauto ook privé mag worden gebruikt, kan de werkgever in bepaalde gevallen volstaan met het afdragen van € 300 eindheffing per bestelauto per jaar. Voorwaarde is dat de bestelauto in verband met de aard van het werk doorlopend afwisselend wordt gebruikt door twee of meer werknemers. Het moet daarbij lastig zijn om vast te stellen óf en aan wie de bestelauto voor privégebruik ter beschikking is gesteld. Volgens de rechtbank wordt aan de laatste voorwaarde niet voldaan als één specifieke werknemer de bestelauto ’s avonds steeds mee naar huis mag nemen en er geen verbod geldt op privégebruik. De eindheffing mag dan niet worden toegepast.

Om het wat duidelijker te maken: als één specifieke werknemer de bestelauto ’s avonds steeds mee naar huis mag nemen en er geen verbod op privégebruik geldt, dan mag de eindheffing niet worden toegepast. Er kan in deze situatie immers eenvoudig worden vastgesteld wie de bestelauto privé gebruikt. Als de auto in verband met de aard van het werk, overdag doorlopend afwisselend wordt gebruikt door meerdere medewerkers, kan de eindheffing daarentegen wel worden toegepast.

 

Back To Top