Skip to content

Corona update voor ondernemers

Nu de horeca deze week weer open is zijn er ook weer maatregelingen van de overheid die gewijzigd zijn voor ondernemers. Het advies is nog altijd: werk zoveel mogelijk thuis en wees flexibel in de werktijden van uw werknemers. Wees betrokken bij medewerkers en toon begrip. En vraag uw accountant om advies wanneer u financieel gezien hulp nodig denkt te hebben. De laatste updates van de overheid gelden voor de NOW, TVL en TOZO en deze vatten wij graag voor u samen.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. De nieuwe verlengde NOW-regeling bevat de volgende wijzigingen:

  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan 3 x de loonsom van januari. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
  • In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.
  • Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

TOZO overbruggingsregeling voor ondernemers

De TOZO overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers wordt verlengd, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat, in tegenstelling tot de huidige regeling, wel een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) en getroffen sectoren (TOGS) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Welke aanpak is voor uw bedrijf nodig?

Onze financiële coaches staan voor u klaar om samen naar de juiste aanpak te kijken hoe u de komende zomerperiode uw bedrijf gezond kunt houden, dan wel de financiële gevolgen kunt minimaliseren. Natuurlijk zijn wij op gepaste afstand beschikbaar voor overleg, of via telefoon & zoom bereikbaar voor advies.

 

Bron: Rijksoverheid

Back To Top