Skip to content

Dividend vóór 2020 uitkeren of niet?

Ons antwoord is in veel gevallen: Ja! In het jaar 2019 betaalt u namelijk nog 25% belasting.  Volgend jaar stijgt het tarief naar 26,25%. Dit hangt wel nauw samen met de peildatum en bijvoorbeeld het benutten van heffingskortingen. Ook is uw huidige vermogen (of schuld) hierop van invloed. Onze fiscale coach Peter geeft graag nog snel een passend advies en geeft hieronder een uitleg.

Dividenduitkering voor 2020 zeker uitkeren bij het gebruik voor aflossing lening

In 2020 gaat het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) van 25% naar 26,25%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%. Deze heffing betaalt u bij de verkoop van uw aandelen of bij dividenduitkeringen. Gebruikt u het dividend voor een lening? Dan is het interessant om de dividenduitkering vóór 2020 te laten plaatsvinden. Zeker als u deze uitkering consumptief gebruikt of voor het aflossen van een excessieve lening bij uw BV.

Peter: “Bij DGA’s met hoge schulden bij de eigen BV speelt de aankomende Wet tegen excessief lenen. Als de wet er in 2022 komt, worden schulden bij de BV boven €500.000,- acuut belast tegen 26,9%. Dan kunt u de dividenduitkering inzetten om de schulden (deels) af te lossen.”

Vermogen in box 3

Gebruik je het uitgekeerde dividend niet voor een van deze doelen? Dan behoort het vervolgens tot uw privévermogen en wordt het belast in box 3. Of dit aantrekkelijk is, hangt onder meer af van de vraag of je spaart of belegt in box 3. Heeft u veel vermogen, dan is het minder gewenst dit nog verder te verhogen.

Peter vult aan:

Is er bij u wel ruimte op de balans om dividend uit te keren? Ik stel altijd een uitkeringstoets op samen met een ondernemer om vast te stellen of er voldoende liquiditeit is om de verschuldigde belasting te betalen.”

Samen zorgen we voor de beste score

Bent u aan de winnende kant bij het uitkeren van dividend of niet? Speel de bal door aan Peter en samen zorgen we voor de beste score. Bel ons voor advies: 0174 614 299.

Back To Top