Skip to content

Evaluatie landbouwvrijstelling in 2023

Jouw landbouw- of tuinbouwbedrijf kan ook in 2023 in aanmerking komen voor de landbouwvrijstelling, die geldt voor waardeveranderingen van landbouwgronden. Maar wat houdt de landbouwvrijstelling eigenlijk in? En blijft deze vrijstelling wel in het spel? In dit artikel lees je een tussenstand.

Voorbeschouwing

De landbouwvrijstelling regelt kort gezegd dat de waardeverandering van grond niet tot de winst uit land- of tuinbouwbedrijf behoort. Dit is voor zover die waardeverandering is toe te rekenen aan de ontwikkeling van de waarde in het economisch verkeer bij een voortgezet agrarisch gebruik (WEVAB-waarde). De WEVAB betreft de verkoopwaarde van de grond met een blijvend agrarisch gebruik.

De landbouwvrijstelling is een netto en objectieve vrijstelling: winsten blijven onbelast, maar verliezen zijn ook niet aftrekbaar.

Spelregels

Een belangrijke voorwaarde voor toepassing van de vrijstelling is dat de landbouwgrond in technisch fysieke zin nagenoeg geheel in gebruik is voor het eigen landbouwbedrijf. Hierbij dient rekening te worden gehouden met bepaalde voordelen en factoren, die van invloed kunnen zijn op de toepassing van de vrijstelling. De vrijstelling is namelijk niet van toepassing gedurende de periode dat je jouw landbouwgrond uit gebruik hebt gegeven, bijvoorbeeld in de vorm van pacht. Vanaf dat moment is de landbouwvrijstelling niet meer van toepassing op de agrarische waardestijging van de grond.

Tussenstand

Al enkele jaren ligt de landbouwvrijstelling onder vuur en dit zorgt voor een onzekere toekomst. De Algemene Rekenkamer concludeerde in het jaarverslag 2021 namelijk al dat de landbouwvrijstelling geen doel had en adviseerde daarom afschaffing, met inzet van een overgangsmaatregel. De Tweede Kamer verwierp vervolgens in oktober 2022 een motie om de landbouwvrijstelling af te schaffen per 2023. Ondanks deze tegengestelde bewegingen heeft de regering nu aangekondigd om een evaluatie van de regeling uit te voeren. Dit moet inzicht opleveren in de werking van deze regeling in de context van het huidige beleid.

Meer weten?

Wil je meer weten over de evaluatie landbouwvrijstelling 2023, neem dan gerust contact met ons op. Wij lichten de evaluatie en tussenstand graag aan je toe.

Bron: Navigator

Back To Top