Skip to content

Heeft u al een brief ontvangen van het UWV inzake het LIV?

Rond half maart 2018 verstuurt het UWV een brief met de voorlopige berekening voor het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Het LIV is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Mocht deze berekening niet juist zijn, dan moet u dit uiterlijk 1 mei 2018 doorgegeven aan de Belastingdienst. Uiterlijk 31 juli 2018 stuurt de Belastingdienst een beschikking met de definitieve berekening. De uitbetaling zal binnen 6 weken, na de datum op de definitieve vaststelling van het LIV, zijn.

Onze salariscoach Ingrid zet de meest gestelde vragen over het LIV op een rij:

1. Wat is het LIV (lage-inkomensvoordeel)?

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Het LIV geldt vanaf 1 januari 2017 en kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar.

2. Wanneer heeft u als werkgever recht op het lage-inkomensvoordeel?

Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon (voor werknemers van 23 jaar en ouder).
  • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
  • De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Wanneer een medewerker nog geen 23 jaar is, kunt u mogelijk toch in aanmerking komen voor het LIV. Het gemiddelde uurloon van deze werknemer moet dan tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon voor een 23 jarige of oudere bedragen.

3. Wanneer ontvang ik het LIV

Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2018. Wij berekenen op basis van uw loonaangiften over 2017 voor welke werknemers u recht heeft op het LIV. Als u recht heeft, ontvangt u vanzelf een voorlopige berekening.

Het jeugd-LIV

Vanaf 1 januari 2018 is het jeugd-LIV van toepassing op werknemers die op 31 december 2017 in de leeftijdscategorie vallen van 18 t/m 21 jaar met een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon.

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd. Werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht op het minimumloon. Zij vallen niet onder het jeugd-LIV maar onder het LIV. Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2019.

Heeft u specifieke vragen over het LIV of het jeugd-LIV? Neem dan contact op met Ingrid Suijkerbuijk- Duijvestijn, telefoon 0174-614299.

Informatie over LIV van de belastingdienst en UWV vindt u hier:

Back To Top