Skip to content

Lager gebruikelijk loon bij een directeur-grootaandeelhouder, mag dat?

Het kan voorkomen dat een werknemer door omstandigheden, bijvoorbeeld door ziekte, aantoonbaar minder kan werken. Maar hoe zit dit bij een DGA? De rechter bevestigt onlangs in een rechtzaak met een DGA met oogklachten, dat er in dit geval sprake mag zijn van een lager gebruikelijk loon.

Minder werken directeur-grootaandeelhouder na ziekte

De directeur-grootaandeelhouder in de rechtzaak werkte sinds 2011 parttime, om precies te zijn 20 uur in de week. Alleen simpele werkzaamheden konden verricht worden, zoals het openen van de post en het aannemen van de telefoon. De bv waarvoor de desbetreffende persoon werkte was van mening dat een loon van een vergelijkbare officemanager (16.500) beter bij zijn werkzaamheden past. Dit is de helft van zijn loon als directeur-grootaandeelhouder in fulltime dienstverband.

Rechter besluit loonsverlaging DGA na arbeidsongeschiktheid

De rechter vond dat de bv een eerlijk voorstel heeft gedaan. Zeker aangezien de DGA sinds 2010 al in behandeling was voor zijn oogklachten en in 2012 geheel arbeidsongeschikt was verklaard. Bij het besluit woog mee dat er inmiddels een werknemer in dienst was die de werkzaamheden van de directeur-grootaandeelhouder overnam. Dat de winst van de bv niet was gedaald en dat de DGA bestuurshandelingen bleef verrichten, was voor de rechter minder van belang.

 Waar wordt deze vermindering van het salaris van deze DGA op gebaseerd?

De wet zegt dat een aandeelhouder met aanmerkelijk belang, oftewel als een persoon 5% of meer aandelen bezit, valt onder een gebruikelijk-loonregeling. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een bv, valt de persoon onder deze regeling. Het loon wordt dan vastgesteld op het hoogste bedrag van de volgende twee bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die bij u in dienst zijn;
  • € 45.000.

Meer weten van lonen, arbeidsongeschiktheid en juridische zaken bij een bv?

Onze juridische coach Paul Groenewegen begeleidt bedrijven bij het opstellen van contracten, samenwerkingen, aandeelhoudersovereenkomsten en transacties.

Back To Top