Skip to content

Minimumloon in 2023 fors omhoog

Het wettelijk minimumloon gaat volgend jaar fors omhoog. Wat de verhoging precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor jou als werkgever, lees je hierna. Ook staan we kort stil bij de invoering van een wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024.

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon is een basisloon dat altijd wordt uitgedrukt in een bruto bedrag. Hierover mag je alleen nog de wettelijk verplichte of toegestane bedragen inhouden, zoals loonbelasting en premies. Onder voorwaarden mag je ook de kosten voor huisvesting en een zorgverzekering hierop inhouden. Het minimumloon geldt in principe voor alle werknemers vanaf 21 jaar. Als de werknemer doorwerkt na de AOW-leeftijd, houdt hij of zij recht op het minimumloon. Ook oproepkrachten en buitenlandse werknemers hebben recht op het minimumloon. Voor jongeren vanaf 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon. 

Verheldering stijging minimumloon

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels een besluit gepubliceerd, waarin de verhoging van het wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2023 is vastgesteld. Deze bedraagt 8,05% (bijzondere verhoging) en 1,934% (halfjaarlijkse indexatie). Hiermee komt de totale minimumloonverhoging per 1 januari 2023 uit op 10,15%.  

Meer weten? De bijbehorende kamerbrief kan je hier raadplegen. In het besluit en de kamerbrief worden het hoe en waarom van de wijzigingen nader toegelicht.

Druk op het (gehele) loongebouw in jouw onderneming

Als je op basis van de onderste loonschalen in jouw bedrijf het minimumloon betaalt, zul je de loonschalen die hierboven zitten ook moeten verhogen. Als schaal 1 het minimumloon is en door de verhoging op hetzelfde loon uitkomt als schaal 2, is de logische opbouw anders immers weg. Door de stijging van het minimumloon is het dus aannemelijk dat het hele loongebouw gaat stijgen. 

In de onderstaande tabel zijn de nieuwe minimumlonen per leeftijdsgroep nader uitgewerkt: 

 

Leeftijd  Staffeling  Per maand  Per week  Per dag  
21 jaar en ouder  100%  1.934,40  446,40  89,28  
20 jaar  80%  1.547,50  357,10  71,42  
19 jaar  60%  1.160,65  267,85  53,57  
18 jaar  50%  967,20  223,20  44,64  
17 jaar  39,5%  764,10  176,35  35,27  
16 jaar  34,5%  667,35  154,00  30,80  
15 jaar  30%  580,30  133,90  26,78  

Er zijn daarnaast door de overheid aparte tabellen voor werknemers met een bbl-arbeidsovereenkomst gepubliceerd. 

Hogere loonkosten door invoering minimumuurloon in 2024

Het minimumloon per maand zal vanaf 2024 veranderen in een minimumuurloon. Het kabinet wil hiermee bereiken dat meer uren werken altijd leidt tot een hoger inkomen. Tot 1 januari 2024 wordt het minimumloon nog per maand vastgesteld. Dit op basis van een 36-urige werkweek. Hierdoor heeft een werknemer die 40 uur per week werkt nu nog een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. De gevolgen van de invoering van het wettelijk minimumuurloon zullen voor bedrijven met een gemiddelde arbeidsduur van 40 uur per week het grootst zijn. Hoe arbeidsintensiever je onderneming is, hoe groter de gevolgen van de verhoging van het minimumuurloon zullen zijn. 

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de verhoging van het minimumloon, neem dan gerust contact met ons op. Wij lichten de wijzigingen en de gevolgen daarvan graag toe en kunnen je hierin begeleiden. Wij helpen je graag met het behalen van jouw doelen!

 

Bron: Fiscount 

 

 

De Nederlandse arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de regels voor het minimumloon houden. Bij overtreding legt de Inspectie een boete of een dwangsom op. Ook maakt de Inspectie de namen bekend van alle bedrijven die zijn gecontroleerd. Dat zijn dus naast de bedrijven die de regels ontduiken, ook gecontroleerde bedrijven die de regels naleven. 

 

Back To Top