Skip to content

MKB verzuim-ontzorgverzekering 2020

Weet u dat u als werkgever de verplichting heeft om aan zieke werknemers twee jaar lang het loon door te betalen? De kosten kunnen behoorlijke oplopen. Wij zien dat onze kleine MKB klanten de behoefte om meer ontzorgd te worden bij de begeleiding van langdurig zieke werknemers. Daarom bestaat voor deze groep vanaf 2020 de mogelijkheid om een MKB verzuim-ontzorgverzekering af te sluiten.

Verzuim-ontzorgverzekering voor MKB

Deze nieuwe verzekering vangt het financiële risico van ziekte op. Daarnaast nemen gecertificeerde professionals (zoals casemanagers) de re-integratie en andere verplichtingen over. Deze nieuwe ontzorgverzekering is ontwikkeld samen met het Ministerie van SZW, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

Verzuimverzekering zorgt voor minder risico’s

De meeste kleine werkgevers hebben zich verzekerd tegen de financiële risico’s van de loondoorbetalingsverplichting. Naast de dekking van het financiële risico van loondoorbetaling, kan een verzuimverzekering ook andere diensten omvatten, zoals arbo– en re-integratiedienstverlening.

Poortwachterproof

De verzuim-ontzorgverzekering is ‘Poortwachterproof’, waardoor een eventuele loonsanctie (bij het opvolgen van de adviezen van de verzekeraar) niet voor rekening van de werkgever komt.

Vitaliteit voorkomt verzuim

Wij stimuleren sport & beweging bij Westland Accountancy. Ons sportieve advies is dan ook: zorg voor een fit en vitaal team en voorkom verzuim. Daarnaast helpen wij u graag om het verzuimrisico voor uw bedrijf goed in kaart te brengen en een passend advies te geven. Hierdoor komen we er met elkaar achter of een verzuim-ontzorgverzekering nodig is. Meer weten? Neem contact op met HRM coach Ingrid en/of Leonie.

 

Meer informatie vindt u op salarisvanmorgen.nl,  Arbonet of bekijk een video op AM web.

Back To Top