Skip to content

Ondernemers krijgen steun met nieuwe maatregelen overheid

Overzicht-maatregelen
bron: Rijksoverheid

Hier in Westland zien wij onze klanten en mede-ondernemers alles doen om deze tijd – waarvan niemand weet hoe lang het duurt – door te komen. Dagelijks hebben we contact (uiteraard op afstand) om onze klanten van financieel advies te voorzien. We maken graag kort duidelijk wat de nieuwe maatregelen, die 17 maart uitgesproken zijn door de overheid, voor ondernemers en zzp’ers betekenen.

#1 Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

De regeling Werktijdverkorting (WTV) is stopgezet en daarvoor in de plaatst komt een tijdelijke regeling voor de tegemoetkoming in loonkosten. Deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) houdt in:

  • Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Bij goedkeuring betaalt de overheid maximaal 90% van het salaris (dit was 75%). Hiermee kunnen werkgevers de werknemers met een vast- én met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Op dit moment is de overheid druk bezig met het juridisch vormgeven van deze NOW en kunnen bedrijven deze nog niet (online) aanvragen. Aanvragen die reeds gedaan zijn voor WTV worden automatisch door de overheid omgezet naar deze nieuwe NOW maatregel.

#2 Noodfonds Land- en Tuinbouw

Gisteren heeft Glastuinbouw Nederland tezamen met de banken en Royal FloraHolland overleg gevoerd over te nemen maatregelen voor de beperking van de schade door het coronavirus. Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Vanuit dit noodfonds kunnen tuinders hun geleden schade (deels) verhalen. Het is nog niet duidelijk hoe de onderbouwing van de schade moet zijn. Zodra hierover meer informatie is, informeren wij u hierover.

Lees de laatste updates voor tuinbouwondernemers hier >

#3 Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers en zzp-ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden inkomensondersteuning krijgen. Deze ondersteuning heeft nu tijdelijk soepele voorwaarden en wordt versneld afgehandeld. Deze inkomstenondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Daarnaast komt er voor getroffen ondernemers uit in ieder geval de cultuursector, horeca en reisbranche een noodvoorziening van € 4.000,- per bedrijf. Sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers, vallen ook onder deze noodvoorziening. Als voorwaarden wordt wel aangegeven dat de onderneming buiten de eigen woning moet zijn gevestigd. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt en zijn nu nog niet van kracht.

#4 Belastingdienst verlaagd boetes en geeft uitstel van betaling

Ondernemers die getroffen worden door het coronavirus mogen hun belastingen later betalen. Vanaf nu kunt u als ondernemer eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

 

Overige maatregelen

Naast deze vier uitgelichte maatregelen, worden ook onderstaande maatregelen in werking gesteld:

#5. Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

#6. Microkredietenverstrekker Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. > meer informatie over de Qredits hulplijn

#7. Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

#8. Een compensatieregeling voor de getroffen sectoren (ministerie van EZK) wordt nu uitgewerkt

We wensen iedereen heel veel sterkte en doorzettingsvermogen toe in deze moeilijke tijden.

 

Kijk voor volledige informatie op rijksoverheid.nl of zie hieronder een handige lijst met meer informatieve pagina’s.

Rijksoverheid >

Belastingdienst zakelijk >

Stopzetten Werktijdverkorting > 

Extra inkomensondersteuning (via KVK) uitleg > 

Back To Top