Skip to content

Pensioen in eigen beheer? De wet wijzigt per 1 april.

Bent u een DGA met een pensioen in eigen beheer (PEB)? Voor de afstanden die u na uw pensioen gaat afleggen, moet u zich voorbereiden. Zeker nu vanaf 1 april de wet wijzigt en de uitfasering van het PEB in werking treedt. Wat wordt het voor u: afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting? Of doet u niets en laat u het premievrije pensioen in de BV doorlopen?

Vraag advies voor uw pensioensituatie

Wat wilt u met uw pensioen gaan doen? Heeft u voldoende liquiditeiten liggen – of kunt u die op korte termijn vrijmaken – om de verschuldigde loonheffing in de BV te voldoen? En heeft u al overeenstemming over het wat en hoe van de vereiste compensatie van uw partner?

In het kort nog even de opties voor u op een rij, samengevat door onze vermogenscoach Paul:

Afkoop van uw pensioen in eigen beheer
Koop de pensioenvoorziening met korting af. Wanneer u dit besluit, is het fiscaal het voordeligste om dat zo snel mogelijk te doen. Het liefst vandaag nog. Met deze afkoop kunt u

  • eventuele schuld bij de B.V. aflossen
  • vermogen in privé aanhouden (box 3)
  • het vermogen uitgeven
  • stort het geld (om fiscale redenen) weer als kapitaal in uw B.V.

Omzetting van uw pensioen in een spaarpot of oudedagsverplichting
Zet vandaag nog uw pensioenvoorziening om in een ‘spaarpot’ of oudedagsverplichting. Op de pensioendatum moet u als DGA de oudedagsverplichting omzetten naar een lijfrente met een looptijd van tenminste 20 jaar.

Niets doen
U behoudt het pensioenregime (premievrij) en blijft recht houden op een levenslange uitkering. De B.V. blijft hiermee gebonden aan de complexe pensioenregels.

Overleg vandaag nog uw situatie met Paul Groenewegen, de vermogenscoach van Westland Accountancy. Dan helpen wij met uw besluit wat te doen met uw pensioen in eigen beheer voor 1 juli.

Pensioen wijzigingen tot uiterlijk 30 juni 2017
De doorvoering van de nieuwe wet heeft een overgangsperiode, waardoor u tot 1 juli 2017 de tijd heeft om de pensioenopbouw in eigen beheer formeel te beëindigen. Zorg voor het besluit van de vergadering van aandeelhouders, uiterlijk per 30 juni 2017, en een aanpassing van de pensioenbrief. Doet u dit niet, dan wordt de pensioenregeling onzuiver met 72% heffing over de commerciële waarde tot gevolg.

Verder kunt u tot 1 juli een eventueel extern verzekerd gedeelte van uw pensioenrechten terughalen naar de B.V. om ook dat af te kopen. Het verzoek bij de betreffende verzekeraar moet uiterlijk 30 juni zijn ingediend.

Let op! Als DGA moet u extra alert zijn op:

  • De vermindering of het wegvallen van het opgebouwde pensioen kan niet worden ingehaald door extra lijfrenteopbouw over het verleden.
  • Afkoop of omzetting naar een oudedagsverplichting zorgt ervoor dat de aandelen van de B.V. in waarde stijgen. Als deze aandelen in handen zijn van derden, dan is over de waardestijging schenkbelasting verschuldigd.
  • Het teloor gaan van pensioenrechten moet juridisch goed worden afgehandeld. Niet in het minst ook voor de echtgenoot/partner!
  • De DGA is verplicht om afkoop of omzetting naar een oudedagsverplichting te melden bij de Belastingdienst. Uit de melding moet ook de goedkeuring van de (ex-)partner blijken. Het formulier om dit te melden online beschikbaar (www.belastingdienst.nl).

De vermogenscoach dichtbij. Voor al uw vragen over pensioen.

Bij Westland Accountancy willen we dat het vermogen dat u heeft opgebouwd later goed terecht komt. Dat vermogen kan een spaartegoed zijn, maar ook uw woning, onderneming of beleggingsportefeuille. Wie krijgt wat en wat moet er aan erfbelasting worden betaald? Onze vermogenscoach helpt u met uw testament, huwelijksvoorwaarden, een plan van schenken en het regelen van uw pensioen in eigen beheer eventueel i.c.m. bedrijfsoverdracht.

 

Back To Top