Skip to content

Regeerakkoord 2017: dit moet je als ondernemer weten

Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte 3 is rond: ondernemers krijgen met flink wat veranderingen te maken. We zetten de belangrijkste maatregelen en gevolgen voor u als zzp’er, mkb’er of andere ondernemer op een rij!

1. Belasting

 • Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6% naar 9%.
 • De vennootschapsbelasting (vpb ) wordt verlaagd.
 • De dividendbelasting wordt afgeschaft.
 • Om brievenbusconstructies tegen te gaan, wordt een bronbelasting op rente en royalty’s ingevoerd op uitgaande financiële stromen naar landen met zeer lage belastingen (low tax jurisdictions).
 • Financiering met eigen vermogen wordt aantrekkelijker door de aftrekbaarheid van vreemd vermogen te beperken.

2. Kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers

Een kleine werkgever (tot 25 werknemers) hoeft het loon van een zieke werknemer straks nog maar één jaar in plaats van twee jaar door te betalen. Zo moet het makkelijker worden voor mkb-ondernemers om personeel aan te nemen. Wel moeten kleine werknemers straks een “uniforme lastendekkende premie” betalen. Dit moet het mogelijk maken voor het UWV om de loondoorbetaling in het tweede jaar over te nemen. Ook blijft de werknemer genieten van ontslagbescherming in het tweede jaar.

Hoe is het nu? De werkgever moet in twee jaar minstens 170 procent van het jaarloon uitbetalen en elk jaar minstens 70 procent. Meestal wordt in het eerste jaar 100 procent en in het tweede jaar 70 procent uitbetaald.

3. Versoepeling onslagrecht

Het moet makkelijker worden om een werknemer te ontslaan op basis van meerdere gronden als de afzonderlijke ontslaggronden niet genoeg zijn voor ontslag. Voor de rechter moet het mogelijk zijn om dan alsnog de arbeidsovereenkomst te schrappen. Wel staat er mogelijk een extra vergoeding tegenover voor de werknemer van maximaal de helft van de transitievergoeding.

4. Eenvoudigere transitievergoeding voor kleine werkgevers

Kleine werkgevers komen straks eerder in aanmerking voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Als een kleine onderneming (minder dan 25 werknemers) de transitievergoeding voor een ontslagen werknemer niet kan betalen, kan het bedrijf een beroep doen op de overbruggingsregeling. De werkgever hoeft dan niet de volledige transitievergoeding te betalen. Verder komt er compensatie voor ondernemers die een transitievergoeding moeten betalen omdat ze het bedrijf beëindigen wegens pensionering of ziekte.

5. Werken als zelfstandige

 1. De Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen. Bij de uitwerking van de wet zullen veldpartijen betrokken worden en zijn zowel de handhaafbaarheid als de effecten op de administratieve lasten van belang.
 2. Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.
 3. Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd, indien er sprake is van een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.
 4. Ook zal worden bezien hoe bij zelfstandigen de verzekeringsgraad voor arbeidsongeschiktheid kan worden verhoogd. Het kabinet zal in gesprek gaan met de verzekeraars om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.

6. Modernisering wet- en regelgeving

 • Wet- en regelgeving wordt gemoderniseerd zodat bedrijven met hun diensten en producten beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Regeldruk en administratieve lasten worden beperkt, bijvoorbeeld door de huidige bedrijfs-effectentoets uit te breiden met een MKB-toets.
 • De diverse inspecties gaan beter samenwerken zodat betere handhaving gepaard gaat met minder administratieve lasten en toezichtlasten.
 • Er komen passende regels en meer ruimte voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen met behoud van een gelijk speelveld.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over veranderingen in het Regeerakkoord 2017? Neem dan contact op met één van onze bedrijfscoaches. We helpen u graag verder!

Bronnen: nu.nl / ondernemersplein.nl

Back To Top