Skip to content

Subsidie beschikbaar voor de glastuinbouw investeerders

Bent u teler, tuinbouwtoeleveringsbedrijf of vormt u een samenwerking in de tuinbouwsector? Wilt u investeren in energiebesparende maatregelingen voor uw bedrijf of product? Dan informeren wij u graag dat u van 15 augustus tot 15 september een aanvraag kan indienen tot maximaal € 187.500. Bij Westland Accountancy helpen wij u graag bij deze subsidieaanvraag.

Subsidieregeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw

Het doel van de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw is het stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelingen in de glastuinbouw. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en varieert van minimaal € 5000 tot maximaal € 187.500.

Wat zijn de voorwaarden voor deze subsidie

De voorwaarde van deze subsidie is dat deze alleen verstrekt wordt aan een glastuinbouwonderneming of een samenwerkingsverband voor de volgende installaties:

  • voor een tweede energiescherm: € 50.000 per glastuinbouw onderneming
  • voor de fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of – cluster: € 150.000 per glastuinbouw onderneming
  • voor de fysieke aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of – cluster: € 50.000 per glastuinbouw onderneming
  • voor een luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd: € 187.500 per glastuinbouw onderneming

Naast de algemene bepalingen zoals opgenomen in het kaderbesluit wordt een aanvraag afgewezen indien het onaannemelijk wordt geacht dat de activiteiten binnen twee jaar en zes maanden kunnen worden voltooid. U kunt per onderneming één investeringsaanvraag indienen. Aanvullende voorwaarden kunnen in een nader gesprek besproken worden.

De maximale subsidiabele kosten per vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak bedragen voor:

  • een tweede energiescherm € 6;
  • een luchtbehandelingssysteem € 15.

Dien uw aanvraag in en maak uw tuinbouwbedrijf energie-zuinig

Aanvragen kunnen van 15 augustus tot en met 15 september 2017 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Westland Accountancy helpt u graag bij de tijdige uitwerking van uw aanvraag. Meer weten, neem contact op met onze subsidiecoach: 0174-614299.

Back To Top