Skip to content

Subsidie voor energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw

Als accountant in regio Westland houden wij de ontwikkelingen op het gebied van glastuinbouw natuurlijk goed in de gaten. Zeker als wij onze glastuinbouwers hiermee kunnen helpen. Wist u bijvoorbeeld dat ondernemers in de glastuinbouwsector de mogelijkheid hebben om een subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen?

Investeringen om energie te besparen

De overheid stimuleert bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Zo ook in de glastuinbouwsector: er is hiervoor een budget van € 9,2 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidie is van 16 oktober tot en met 9 november aan te vragen door glastuinbouwers en samenwerkingsverbanden in de glastuinbouwsector. Vraag de subsidie aan voor de volgende investeringen:

  • Een tweede energiescherm
  • Aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster
  • Aansluiting op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk of –cluster
  • Een luchtbehandelingssysteem

Vergoeding van 25% van uw investeringskosten

Er wordt 25% van de kosten (exclusief btw) voor de aanschaf en installatie van nieuwe machines en apparatuur vergoed. Hierbij is het subsidiebedrag per aanvraag minimaal € 5.000. De maximale subsidie per investering en de voorwaarden leest u op RVO.nl

Houd rekening met het volgende bij de subsidieaanvraag

Indien u besluit de subsidie aan te vragen, moet u rekening houden met het volgende:

  • Voordat u de subsidieaanvraag doet, mag u nog geen aanbetaling hebben gedaan aan de installateur.
  • Pas vanaf de startdatum van het project mag u kosten maken. De startdatum geeft u door bij uw aanvraag voor de subsidie.
  • Als de installateur via een holding verbonden is met uw onderneming, kunt u alleen subsidie krijgen voor de kosten van de installateur, dus zonder de berekening van winstopslagen.
  • Alleen kosten die in technische zin horen bij de levering en installatie van de investering, zijn subsidiabel. Ondersteunende en bijkomende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit zijn kosten voor ingebruikname van de investering, scholing en ondersteuning, leges, eigen arbeid, debetrente, transport, gebruikte machines en invoerrechten.
  • Het te verlenen subsidiebedrag plus eventueel andere ontvangen subsidies voor dezelfde investering, mag niet hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag.

Meer weten of hulp nodig bij het aanvragen?

Gooi een balletje op bij subsidie coach Ferry Zuiderwijk! Naast zijn kennis op het tennisveld, kent hij de weg in de glastuinbouwsector en ondersteunt hij u met alle sportiviteit bij de aanvraag en ontwikkeling van het complete traject. Als ondernemer maakt u namelijk, vaak zonder het te weten, aanspraak op diverse subsidies. Laat deze kans daarom niet lopen.

Back To Top