Skip to content

De subsidieregelingen voor 2018 op een rij

Als ondernemer maakt u aanspraak op diverse subsidies, alleen weet u dit niet altijd. Daarom is het van belang om de juiste tactiek aan te nemen en actief rond te kijken. Onze subsidiecoach kent de weg in dit veld en helpt u bij de aanvraag en ontwikkeling van het traject. Bekijk hieronder de subsidies voor 2018:

1. Innovatie

Innovatieve bedrijven zijn goed voor de Nederlandse economie. De ontwikkeling van nieuwe producten en programmatuur wordt daarom door verschillende subsidieregelingen financieel ondersteund. De subsidiabele activiteiten en investeringen op het gebied van innovatie hebben voornamelijk betrekking op kosten die voortkomen uit de ontwikkeling van prototypes. Bij nationale en/of internationale samenwerking met andere bedrijven in innovatieve projecten zijn er meer mogelijkheden.

Het kabinet en de regio’s stellen in 2018 gezamenlijk ruim subsidie beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

1.2. WBSO

De WBSO-subsidie biedt uw bedrijf een vermindering op de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-projecten. Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling van technische nieuwe producten, programmatuur of productieprocessen. In 2018 is er een budget van ruim 1,1 miljard euro voor de WBSO.

1.3. De Innovatiebox

Naast de WBSO is er in de Wet op de vennootschapsbelasting nog een fiscale regeling opgenomen ter bevordering van innovatieve activiteiten in Nederland: de Innovatiebox! Met de Innovatiebox kunnen ondernemers nog eens extra duizenden euro’s besparen op innovatie!

1.4. Small Business Innovation Research (SBIR)

Het SBIR-programma is een openstelling voor alle bedrijven in de Europese Unie die zelf producten en/of diensten ontwikkelen of aan onderzoek doen. Middels de SBIR beoogt de overheid het ontwikkelen van producten of diensten op geselecteerde thema’s of vraagstukken te stimuleren. SBIR- trajecten worden via tenders door de overheid aanbesteed, waarna bedrijven zich hier vervolgens voor in kunnen schrijven. Hierdoor vormt de SBIR een competitie, waarbij de beste inschrijvingen worden beloond met een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek.

1.5 Regionale subsidieregelingen

Naast de vele landelijke subsidiemogelijkheden bestaan er ook subsidies die door provincies, gemeenten en regionale ontwikkelmaatschappijen opengesteld worden voor zowel particulieren als bedrijven in specifieke regio’s. Het kan hierbij gaan om regelingen bestemd voor ondernemers die internationaal, duurzaam of innovatief ondernemen. Doel van deze regelingen is vaak om de regionale economische groei te stimuleren en ondernemers aan te moedigen te blijven innoveren en verduurzamen.

2. Duurzaamheid

De wereld heeft te maken met ernstige milieuvervuiling en uitputting van natuurlijke grondstoffen. Hierdoor verandert het klimaat en worden ecosystemen aangetast. Internationaal zijn er daarom afspraken gemaakt om de samenleving te verduurzamen. Bedrijven zijn een belangrijke factor in het creëren van een duurzamere samenleving. Voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken, milieuvriendelijke technieken of duurzame energie zijn er verschillende subsidiemogelijkheden.

2.1. Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven die voornemens zijn te investeren in energiezuinige technieken of duurzame energie kunnen met de Energie-investeringsaftrek (EIA) een significant fiscaal voordeel van gemiddeld 13,5% behalen. De Nederlandse overheid wil met de subsidieregeling bedrijven stimuleren om duurzaam te ondernemen.

2.2. Milieu-investeringsaftrek & de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Milieu en klimaat zijn momenteel hot topics. Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bedrijven stimuleren te investeren in milieuvriendelijke technieken.

2.3. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Bent u voornemens te investeren in een installatie voor de productie van duurzame warmte? De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) biedt particulieren en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

2.4. Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties

Investeert uw sportclub in energiebesparing of bent u voornemens te investeren in de verduurzaming van uw sportaccommodatie? Wellicht is dan de subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties iets voor u.

2.5. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Duurzaamheid is momenteel een trend. Steeds meer bedrijven willen hun energie en warmte op een duurzame manier opwekken. Een duurzame uitstraling heeft daarnaast een positieve invloed op het imago van het bedrijf. Een investering in zonnepanelen wordt door de teruglopende terugverdientijd steeds aantrekkelijker. De overheid wil deze verduurzamingsslag daarom doorzetten. In 2018 kunt u dan ook weer gebruik maken van een subsidie vanuit de SDE+.

2.6. Subsidie verwijderen asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden vanwege gevaren voor de volksgezondheid. Om asbestsanering te stimuleren geeft de overheid hierop subsidie. De subsidieregeling verwijderen asbestdaken kan door zowel particulieren, agrariërs, bedrijven als non-profit organisaties worden aangevraagd.

3. Internationaal ondernemen

Opkomende markten bieden door hun snelle ontwikkeling in toenemende mate kansen voor Nederlandse export en investeringen. De Nederlandse overheid ondersteunt daarom met subsidies bedrijven die plannen hebben om technologieën, kapitaalgoederen of diensten naar opkomende markten te exporteren.

3.1. Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Opkomende markten bieden door hun snelle ontwikkeling in toenemende mate kansen voor Nederlandse export en investeringen. Om het Nederlandse bedrijfsleven te helpen deze kansen te verzilveren, biedt het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteuning via deze subsidieregeling.

3.2. Starters International Business

Het Starters International Business (SIB) ondersteunt bedrijven die de stap willen maken naar buitenlandse markten. Middels drie verschillende vouchers wil het Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse mkb-ondernemers helpen met internationalisatie.

4. Werk en scholing

Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen die de combinatie van leren en werken een stuk aantrekkelijker maken voor werkgevers. Hebt u een stagiaire in dienst? Of is uw organisatie voornemens een externe adviseur in te schakelen om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidieregeling in het kader van werk en scholing.

4.1. Subsidieregeling Praktijkleren

Het doel van de Subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen kunnen hiervoor tot € 2.700 per leerling aan subsidie ontvangen.

4.2. Subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

Is uw organisatie voornemens een externe adviseur in te schakelen om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen? Mogelijk komt uw organisatie dan in aanmerking voor de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds. De regeling heeft als doel mensen langer en productief aan het werk te houden en zet in op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De regeling subsidieert de advieskosten van een externe adviseur.

4.3. Loonsubsidies en Premiekorting

Het aanbod aan werknemersregelingen is groot en de regelingen zelf zijn vaak complex. Uit onderzoek blijkt dat bijna 40% van de werkgevers niet eens weet dat deze regelingen er zijn. Een gemiddelde organisatie ontvangt 0,7% van de loonsom aan subsidies, kortingen etc., terwijl blijkt dat voor een gemiddelde organisatie 1,1% mogelijk is. Door deze complexiteit laten werkgevers, bij een gemiddelde loonsom van 1 miljoen euro, per jaar zo’n 4.000 euro liggen.

Meer informatie of subsidie aanvragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over één van deze regelingen? Of wilt u hulp bij het aanvragen van een subsidie? Neem dan contact op met onze subsidie coach!

Back To Top