Skip to content

Tijd voor tijd uren 2019

Betaalt u het minimumloon of net daarboven? Per 1 januari 2019 kunnen overuren in dat geval alleen nog worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd als deze mogelijkheid in de toepasselijke cao is opgenomen én u deze compensatie ook nog eens schriftelijk heeft afgesproken met uw werknemer. Indien de CAO dus niet voorziet in compensatie in tijd voor tijd of indien er voor u geen CAO van toepassing is, dan mag u per 1 januari 2019 niet meer compenseren in tijd voor tijd!

De spelregels vanaf 2019

Voor situaties met werknemers die het minimumloon of net daarboven ontvangen zijn o.a. de volgende spelregels:

  • De opgebouwde “tijd voor tijd” uren moet de werknemer uiterlijk voor 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar opnemen. U mag ook een kortere periode afspreken met uw werknemer.
  • Indien de werknemer de uren niet tijdig heeft opgenomen, moeten deze overuren alsnog aan de werknemer worden uitbetaald in de eerstvolgende betaalperiode.
  • Ook als het dienstverband wordt beëindigd, moeten de uren die nog niet zijn gecompenseerd uitbetaald worden.
  • In de CAO kunnen verdere beperkingen ten aanzien van het compenseren in tijd zijn opgenomen.
  • De werkgever moet ervoor zorgen dat hij de compensatie van overuren in betaalde vrije tijd bijhoudt, het liefst schriftelijk. Bij een controle moet hij immers kunnen aantonen wanneer de overuren zijn opgebouwd en wanneer ze zijn gecompenseerd in betaalde vrije tijd.

Het is makkelijker te begrijpen met deze voorbeelden

    1. Een werknemer verdient € 10 bruto per uur. Stel: er is sprake van een fulltime werkweek van 38 uur per week en het afgeleide wettelijk minimum uurloon bedraagt € 9,82 bruto per uur. De werknemer ontvangt dus € 380 bruto per week voor 38 uur werken. Bij 5 uren meerwerk heeft hij 43 uur per week gewerkt. Als hij daarvoor € 380 euro bruto ontvangt, is dit omgerekend € 8,84 bruto per uur. De werknemer ontvangt te weinig, want hij heeft voor het totaal aan gewerkte uren tenminste recht op het minimumloon.
    2. Een werknemer verdient € 12,50 bruto per uur. Stel er is sprake van een fulltime werkweek van 38 uur per week en het afgeleide wettelijk minimum uurloon bedraagt € 9,82 bruto per uur. De werknemer ontvangt dus € 475 bruto per week voor 38 uur werken. Bij 5 uren meerwerk heeft hij 43 uur per week gewerkt. Als hij daarvoor € 475 euro bruto ontvangt, is dit omgerekend € 11,05 bruto per uur. Dit loon ligt nog steeds ruim boven het wettelijk minimumloon van € 9,82 bruto per uur. Indien voor deze 5 uren meerwerk compensatie in vrije tijd zou zijn afgesproken, dan is dit geen probleem. Voor alle 43 gewerkte uren is immers ten minste het minimumloon voldaan.

Vindt de tijd-voor-tijd bij de regeling tijd-voor-tijd binnen één betaalperiode dan geldt de regelgeving niet. De overuren zijn dan namelijk in dezelfde periode gecompenseerd waardoor aan de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML) wordt voldaan.

Misbruik van overuren voorkomen

De tijd-voor-tijd regeling mag dus wel, alleen onder de eerdergenoemde voorwaarden. Volgens het kabinet moet er worden voorkomen dat een werknemer zijn overuren niet uitbetaald krijgt. Het komt namelijk wel eens voor dat er hierover geen duidelijke afspraken zijn gemaakt.

Meer informatie of hulp nodig bij andere HRM-zaken?

Neem contact op met Ingrid, onze werkgeverscoach. Zij praat u graag bij over alle ontwikkelingen. Zo is uw personeelsbeleid altijd klaar voor de toekomst!

Back To Top