Skip to content

Vakantiedagen in coronatijd. Hoe zit dit?

Gaan we wel of niet op vakantie? Vakantiedagen laten opnemen of zijn reeds geplande verlofdagen in te leveren? Welke rechten en plichten heeft u als ondernemer naar uw personeel? Onze HRM coach Ingrid zet de vier veelgestelde vragen op een rij. Want ook al kunnen we niet ver op reis, vakantie is volgens onderzoek nodig om uit te rusten. Zodra we weg zijn, heeft dat een positief effect.

#1 Kan een werknemer geplande vakantiedagen intrekken nu deze toch niet op vakantie kan?

Het lijkt nu voor sommige mensen onmogelijk om een fijne vakantie te hebben. Het is te begrijpen dat een werknemer dan zijn of haar vakantie wil verplaatsen. Toestemming is hier wel voor nodig van de werkgever. Als de werkgever zwaarwegende redenen heeft om dit te weigeren, dan is terugdraaien niet mogelijk.

Voorbeelden van redenen zijn:

  • Er is al een vervanger aangenomen om het werk te doen.
  • Niet alle vakanties kunnen verschoven worden naar dezelfde periode, omdat er dan een groot gat in de planning ontstaat.
  • Het bedrijf verkeert in financieel zwaar weer doordat de hoeveelheid werk (flink) is afgenomen.

Kan een werknemer ook vakantiedagen laten uitbetalen? De wettelijke vakantiedagen dienen te worden opgenomen en mogen niet worden uitbetaald. Dit is alleen toegestaan bij het einde van het dienstverband.

#2 Mag u als werkgever vakantiedagen intrekken omdat het erg druk is?

Volgens de wet mag de werkgever een vastgestelde vakantie verplaatsen naar een ander moment. Dit mag alleen na overleg met de werknemer en als sprake is van gewichtige redenen. De coronacrisis kan zeker gewichtige redenen opleveren. Dit kan gelden voor werknemers die in een bedrijfstak werken waar het op dit moment ongekend druk is. Denk maar aan de zorg, de logistiek of supermarkten. Daar is het alle hens aan dek en zijn alle medewerkers nu hard nodig. Maar het kan bijvoorbeeld ook gebeuren dat het ziekteverzuim plotseling flink oploopt, waardoor er sprake is van onderbezetting.

#3 Mag u als werkgever uw medewerkers verplichten om vakantiedagen op te nemen omdat er te weinig werk is?

Door de coronacrisis hebben ook veel bedrijven juist te maken met een enorme daling in de hoeveelheid werk. Als werkgever mag u vragen om vakantiedagen op te nemen als u geen werk voor uw werknemer heeft, maar u mag dat niet verplichten. Uw werknemer hoeft dan ook niet in te stemmen met uw verzoek. De werkgever is verplicht de werknemers de vaste uren uit te betalen. Als het bedrijf omzetverlies lijdt, kan het een beroep doen op de NOW.

#4 Kan u als werkgever het uitkeren van het vakantiegeld uitstellen?

Volgens de wet moet het opgebouwde vakantiegeld over de periode van de maanden juni t/m mei uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. Sommige bedrijven en organisaties hebben ervoor gekozen op een ander, vast moment de jaarlijkse opbouw van vakantiegeld uit te betalen. Dat is dan vastgesteld in een CAO of arbeidsovereenkomst. Als er betalingsproblemen zijn, kan de werkgever het vakantiegeld op een later tijdstip of in termijnen betalen, mits een eventuele CAO die ruimte biedt en de werknemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Het belangrijkste van alles is dat het in goed overleg gaat en dat zowel werkgever als werknemer begrip heeft voor elkaars situatie. Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Onze HRM Coach Ingrid staat voor u klaar om te helpen met diverse personeelsvraagstukken. Raadpleeg ook de websites van de Rijksoverheid voor de meest actuele informatie. Wij wensen u een fijne zomer!

Back To Top