Skip to content

Vaste reiskostenvergoeding mag toch nog doorlopen

Onze HRM coach Ingrid houdt graag alle regels in de gaten, zodat u als werkgever weet wat u ook in tijden van corona moet doen met betrekking tot de reiskostenvergoeding van uw team. Want als werkgever mag u vanwege de coronacrisis een vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven uitbetalen. U hoeft geen gevolgen te verbinden aan een reispatroon van de werknemer die nu is veranderd door het thuiswerken en u mag blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste reiskostenvergoeding is gebaseerd. Deze goedkeuring zou eindigen per 1 januari 2021.

Verlening van noodmaatregel tot in ieder geval 1 april 2021

Ter overbrugging besluit het kabinet deze week deze noodmaatregel te verlengen tot in ieder geval 1 april 2021. Dat lieten onder meer de ministers Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, Hoekstra van Financiën en Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per brief weten aan de Eerste en Tweede Kamer. Een voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

Doorbetalen vaste reiskosten is geen wettelijke plicht

De werkgever is overigens niet wettelijk verplicht om de vaste reiskosten door te betalen als de werknemer deze kosten niet maakt. Als een werknemer langdurig (deels) thuisblijft door ziekte of thuiswerken, is het redelijk dat de werkgever de vaste reiskostenvergoeding (deels) stopt.

Als in de arbeidsvoorwaardenregeling, het personeelshandboek, de arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst (cao) echter is bepaald dat de werkgever de reiskosten moet blijven vergoeden bij afwezigheid van de werknemer, moet hij dit wel blijven doen. Als er niets in een reglement of overeenkomst staat over de reiskosten, is het in principe voldoende om de werknemers schriftelijk te informeren over de stopzetting van de vergoeding. Het is wel goed om hierbij uit te leggen waarom dat gebeurt, bijvoorbeeld vanwege een noodzakelijke kostenbesparing.

Vragen over reiskostenvergoedingen voor uw team?

Onze HRM coaches Ingrid & Leonie staan voor u klaar om te helpen met diverse vraagstukken. Misschien vindt u onderstaande artikelen ook interessant:

 

Laatste update: 22 januari 2021

Back To Top