Skip to content

Veranderingen in uw personeelsbeleid door ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ (WAB)

De verschillen tussen vast- en flexwerk moeten kleiner. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2018 de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) voorgesteld, wat ervoor moet zorgen dat u als werkgever sneller een vastcontract aanbiedt. Nu is er besloten dat de wijzigingen per 1 januari ingaan. Wat zijn de gevolgen en waar moet u als werkgever opletten? Westland Accountancy reikt u graag de bal en deelt de belangrijkste wijzigingen op het gebied van uw personeelsbeleid in 2020.

Wijziging WAB 2020 #1: Opeenvolging van tijdelijke contracten wordt verruimd

Nu is het mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar aan te gaan. De opeenvolging van tijdelijke contracten wordt verruimd naar drie contracten in drie jaar.

Wijziging WAB 2020 #2: Ontslag ook mogelijk bij optelsom van omstandigheden

Nu moet de reden voor een ontslag een van de acht ontslaggronden voldoen, anders wordt een ontslag door de rechter niet goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2020 komt daar de ‘negende grond’ bij – dan is het ook mogelijk om iemand te ontslaan wanneer er hier meerdere redenen voor zijn.

Wijziging WAB 2020 #3: Werknemers vanaf eerste dag dienstverband aanspraak op ontslagvergoeding

Uw werknemers hebben in 2020 vanaf de eerste dag van hun dienstverband aanspraak op een ontslagvergoeding, indien u besluit het dienstverband van de werknemer stop te zetten. Let op: dit geldt ook al tijdens een proeftijd.

Wijziging WAB 2020 #4: Eenvoudige opbouw van de ontslagvergoeding

Tot 1 januari 2020 hebben medewerkers recht op een hogere ontslagvergoeding bij een langer dienstverband. Per 1 januari 2020 is dit niet meer het geval en geldt dat voor ieder dienstjaar 1/3 maandsalaris aan vergoeding wordt opgebouwd. Daarnaast geldt ook vanaf dit moment de verhoogde opbouw voor werknemers van 50 jaar en ouder – en die langer dan 10 jaar bij u in dienst zijn – niet meer.

Wijziging WAB 2020 #5: De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger bij aanbieden vaste baan

Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is. Vanaf 2020 is dit niet meer het geval en is de premie voordeliger. Let op: werkgevers zijn per 1 januari 2020 verplicht om op de loonstrook te vermelden om wat voor soort dienstverband het gaat.  

Wijziging WAB 2020 #6: Regeling voor kleine werkgevers bij beëindigen bedrijf

Vanaf 1 april 2020 komt er een regeling voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) om de transitievergoeding te compenseren als zij hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever.

Wijziging WAB 2020 #7: Werknemers op payrollbasis recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden

Werknemers die op payrollbasis werken krijgen minimaal dezelfde primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Wijziging WAB 2020 #8: Regels om verplichte beschikbaarheid bij oproepkrachten te voorkomen

Er is vastgelegd dat u als werkgever een oproepkracht minstens vier dagen van tevoren moet oproepen. Ook heeft een oproepkracht recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. Bovendien moet u als werkgever aan oproepkrachten – die een jaar als oproepkracht werkzaam zijn geweest – een aanbod doen om in dienst te treden voor een arbeidsomvang per maand dat gelijk is aan de arbeidsomvang die hij in het jaar ervoor gemiddeld per maand heeft gewerkt.

Hulp bij het doorvoeren van ‘Wet Arbeidsmarkt in balans’ in uw personeelsbeleid

De wet moet het voor u als werkgever aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract aan te bieden. Wel heeft de invoering gevolgen voor uw personeelszaken; u moet met de nodige nieuwe regels rekening houden en dit kan soms niet helemaal duidelijk zijn. Wij assisteren u als HRM & Werkgeverscoach graag, zodat u het doel van uw bedrijf in zicht kunt houden… en natuurlijk kunt scoren!

Back To Top