Skip to content

Zzp’ers beter beschermd met nieuwe wet

Vanaf 2021 wordt de zzp’er beter beschermd. Benieuwd waar u als opdrachtgever of zzp’er vanaf dan rekening mee moet houden? Onze fiscale coach Paul zet de belangrijkste maatregelen die door het kabinet bekend zijn gemaakt op een rij:

  1. Minimumtarief voor zzp’ers in 2021

Als zzp’er moet u een minimumtarief van €16 per uur ontvangen, ongeacht of u de zakelijke of particuliere markt bedient. De opdrachtgevers – ook particulieren – zullen verantwoordelijk worden voor het betalen en controleren van het minimumtarief. Als zzp’er overlegt u een uren- en kostenoverzicht om het uurtarief te laten berekenen door de opdrachtgever. De zakelijke opdrachtgever is verplicht om bij te betalen wanneer het tarief onder het minimum uitkomt.

Tip van Paul: ‘Let dus op als ondernemer, want het risico van de zzp’er wordt naar u als opdrachtgever verschoven.’

  1. Opt-out en zelfstandigenverklaring

Als u als zzp’er aan de bovenkant van de markt zit, moet u bijhouden wat uw uurtarief is zodat het controleerbaar wordt dat er sprake is van een hoog uurtarief. Wanneer dit tarief hoger is dan €75 per uur, kunnen de opdrachtgever en zzp’er voor opt-out kiezen. Dit houdt in dat de loonheffingen en de werknemersverzekeringen niet van toepassing zijn. De opdrachtgever is dan gevrijwaard voor de loonheffingen en de zzp’er is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De opt-out werkt daardoor als een zelfstandigenverklaring. Dit is overigens maar voor één jaar van toepassing.

  1. Verandering in handhaving vanaf 1 januari 2020!

Het huidige handhavingsbeleid wordt verlengd tot 1 januari 2021 en daarna gefaseerd afgebouwd. De Belastingdienst kan in deze periode alleen naheffen door aan te tonen dat er sprake is van:

  • een (fictieve) dienstbetrekking; én
  • opzettelijke en evidente schijnzelfstandigheid.

De handhaving wordt vanaf 1 januari 2020 aangescherpt: de Belastingdienst kan dan ook handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgen.
 

Meer weten over de regels rondom het inzetten van zzp’ers?

Zorg dat u weet wat de regels zijn rondom het inzetten van flexibel personeel en zzp’ers. We helpen u graag met een raak advies. Neem contact op met één van onze fiscale coaches, telefoon 0174 – 614 299.

Back To Top