Skip to content

2021. In drie keer raakschieten!

Onze drie sportieve partners: Ferry, Peter & Paul gaan voor een overwinning in 2021. We vroegen ze naar hun doelen en uitdagingen en delen deze graag met u. Schiet ook drie keer raak met de goede voornemens van deze heren.

Nieuwe inzichten verkrijgen door het koppelen van verschillende databronnen

Ferry: “Voor dit jaar is het mijn doel om de mogelijkheden in kaart te brengen van het koppelen van de diverse databronnen (boekhouding, salarisadministratie, CRM-pakketten, urenregistraties, eigen Excel registraties enz.) door middel van bijvoorbeeld Power BI. Waar we heel graag lezen en schrijven met Visionplanner en Excel om financiële gegevens inzichtelijk te maken, maakt een tool als Power BI het mogelijk om ook niet-financiële databronnen te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om tot nieuwe inzichten te komen.”

Als coach focust Ferry zich op het vlak van administratie, digitalisering en ICT. Hij vervolgt: “Op sportief vlak is het de bedoeling om het fitnessen weer op te pakken. Dit is door de geboorte van mijn twee kinderen en de lockdowns op een laag pitje komen te staan. Wel ben ik vanaf afgelopen zomer met een paar vrienden begonnen met boulderen. Dit bevalt goed en het is de bedoeling om, wanneer het weer mogelijk is, hier cursussen in te volgen.”

De nut én noodzaak van het opstellen van een schenkingsplan

Paul: “Mijn voornemen dit jaar is het onder de aandacht brengen van het levenstestament én nut en noodzaak van het opstellen van een schenkingsplan. Met een schenkingsplan help ik onze klanten in kaart te brengen hoeveel erfbelasting bij overlijden verschuldigd zou zijn en hoe er op deze erfbelasting bespaard kan worden door het uitvoeren van een optimaal schenkingsplan. Daarnaast helpt een schenkingsplan met het inventariseren van het eigen vermogen om daarmee te bepalen hoeveel geld beschikbaar is om te schenken.”

Met de estate planning kennis van Paul worden vraagstukken beantwoord die ondernemers naast zakelijk ook privé verder helpen. Paul is én blijft actief in 2021: “Ik ga door op hetzelfde niveau met een combinatie van spinning, fietsen en wandelen om zo lichamelijk en mentaal topfit te blijven.”

Een zonnige toekomst voor klanten die in zwaar weer zitten

Peter: “We zien in deze tijden dat ook in onze omgeving klanten in zwaar weer komen. Door te helpen met het herstructureren van de schuldenlast, wil ik er voor zorgen dat de toekomst van deze klanten er weer zonnig uit komt te zien. Hiervoor maken we per 1 januari 2021 gebruik van het nieuwe instrument Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA – zie kader). Ook is het mijn voornemen om te zorgen dat iedere klant in 2021 de dingen doet die bijdragen aan het succes van hun onderneming. Even het hoofd uit de drukke werkzaamheden van de dagelijkse praktijk halen en samen sparren over waarom ze hard aan het werk zijn en wat ze hiermee uiteindelijk willen bereiken.”

Peter is al jaar en dag bij uitstek coach en sparringpartner van bedrijven op het gebied van administratie, kredieten en succesvol ondernemen. Daarnaast is Peter bovendien een man die de lat hoog legt qua sportdoel: “Op 24 oktober 2021 ga ik de Marathon van Rotterdam lopen”. Wij moedigen hem daarbij uiteraard graag aan.

 


WHOA
Met de WHOA kunnen ondernemingen die verwachten op korte termijn niet meer aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, hun schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord aanbieden.

Met de WHOA is het nu mogelijk om aan de rechtbank te vragen om het akkoord goed te keuren (homologeren). Hierdoor worden alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders aan dit akkoord gebonden, ook als zij die niet met het akkoord hadden ingestemd. Ook biedt de WHOA (onder omstandigheden) mogelijkheden om overeenkomsten die zwaar op een onderneming drukken aan te passen en/of te beëindigen, denk hierbij aan zwaardrukkende huurovereenkomsten.


 

Back To Top