Skip to content

PRIVACYVERKLARING

Vertrouwen en zorgvuldigheid

Wij respecteren de privacy van iedereen die onze website bezoekt en dragen er zorg voor dat de (persoons)gegevens die worden verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld.

Uw Privacy binnen Westland Accountancy

Westland Accountancy stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Westland Accountancy houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacybeleid van Westland Accountancy wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie Westland Accountancy persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt. Hoe Westland Accountancy omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het document ‘Privacyverklaring Westland Accountancy’.

Uw rechten

Westland Accountancy verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die Westland Accountancy met u of uw werkgever heeft gesloten. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Meer informatie over uw rechten, leest u in het document ‘Privacyverklaring Westland Accountancy’.

Website en cookies

Westland Accountancy maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. Westland Accountancy gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Westland Accountancy wordt verminderd, danwel dat de website van Westland Accountancy geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie – met inbegrip van het IP-adres van je computer, het browsertype en cookies – wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun dienstverlening te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Hyperlinks

Onze website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden, waaronder sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. We raden je aan altijd de privacyverklaring van de betreffende website (die regelmatig kan wijzigen) te lezen.

Inzage, correctie en verwijdering

Je kunt je (persoons)gegevens na een schriftelijk verzoek hiertoe inzien. Als deze gegevens onjuist en/of onvolledig zijn, kun je ons schriftelijk verzoeken deze aan te vullen, te corrigeren en/of te verwijderen.

Wijzigingen

Westland Accountancy houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Contact

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Westland Accountancy de verantwoordelijke is. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen via het contactformulier of per e-mail: info@westlandaccountancy.nl

Back To Top