Skip to content

Aanvullend geboorteverlof voor partners per 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof verder uitgebreid. Dan kunnen partners in het eerste halfjaar na de geboorte aanvullend geboorteverlof opnemen van maximaal vijf weken. Wat er precies gaat veranderen voor zowel werkgever als werknemer zetten wij op een rij.

Geboorteverlof: 1 keer 1 week vrij

Sinds 1 januari 2019 is vastgesteld dat partners eenmalig het aantal werkuren per week aan geboorteverlof krijgen. Om even een voorbeeld te geven: Stel de partner werkt 5 dagen, 6 uur per dag. Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof. Als werkgever betaalt u het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer is vrij om de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. De enige voorwaarde hierbij is dat dit wel binnen de 4 weken na de geboorte van het kind moet plaatsvinden. 

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020: 5 weken

Per 1 juli 2020 kunnen partners straks maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Anders dan voorheen krijgt de partner nu geen salaris meer, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op dit aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Het aanvullend geboorteverlof moet opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Een aanvullende voorwaarde is dat de partner eerst het geboorteverlof van 1 week moet hebben opgenomen.

UWV-uitkering tijdens aanvullend geboorteverlof

Als werkgever vraagt u een uitkering voor de verlofperiode van uw werknemer aan bij het UWV. Deze uitkering bedraagt maximaal 70% van het dagloon van uw werknemer en maximaal 70% van het maximumdagloon. Werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen kunnen de UWV-uitkering zelf houden.

Hoe berekenen wij het dagloon?

Het aanvullend geboorteverlof is 70% van het dagloon. Wij bepalen dit dagloon op de volgende manier:

  • We nemen de datum van 1 maand voor het verlof. Als de werknemer per 4 weken betaald krijgt, dan nemen we de datum van 4 weken voor het verlof.
  • Vanaf die datum kijken we 1 jaar terug. We bekijken wat het sv-loon in dat jaar was.
  • Het sv-loon delen we door 261 dagen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. Is de werknemer korter dan een jaar in dienst? Dan delen we het sv-loon door het aantal dagen dat hij of zij betaald kreeg. De uitkomst hiervan is het dagloon.

Onze HRM coach Ingrid zorgt samen met u als werkgever dat zowel partners als vrouwen kunnen genieten van hun kraamtijd. Wist u dat wij ook voor andere personeelsvraagstukken graag voor u klaar staan? Bel direct naar ons HRM coaches via 0174 – 257 071.

Back To Top