Skip to content

Ben je onterfd? Of wil je onterven? Dit moet je weten!

Wie zijn kind(eren) wil onterven, laat dat bij de notaris in een testament vastleggen. In principe is het kind dan geen erfgenaam meer. Maar… een onterfde zoon of dochter heeft ook rechten. Hij of zij kan namelijk de zogeheten legitieme portie opeisen. Hoe zit dit precies en waaruit bestaat de legitieme portie die bij onterven aan de orde is?

Erfdeel alsnog ontvangen

De legitieme portie kan alleen bestaan uit geld. Dit geldbedrag is ter grootte van de helft van het erfdeel dat een kind volgens de wet krijgt. Een onterfd kind kan geen goederen opeisen, zoals bijvoorbeeld sieraden, schilderijen of meubels.

De wet citeert: Bij de berekening van de legitieme portie wordt er niet alleen gekeken naar de waarde van de nagelaten goederen, maar wordt ook rekening gehouden met bepaalde giften die door de erflater zijn gedaan toen hij/zij nog in leven was.

Termijn van opeisen van het erfdeel

Als het kind zich bij de situatie neerlegt – bijvoorbeeld omdat hij of zij niets met de ouder te maken wil hebben – dan ontvangt het kind niets. Wil het kind, ondanks de onterving, wel iets ontvangen, dan zal het zijn of haar legitieme portie moeten opeisen bij de erfgenamen. Dit moet wel gebeuren binnen 5 jaar na het overlijden van de erflater, daarna verloopt het recht op het deel.

Ook opeisbaar erfdeel door nabestaanden mogelijk

Is het onterfde kind overleden? Dan kunnen de kleinkinderen een beroep doen op de legitieme portie. De langstlevende echtgenoot, de ouders en de stief- of pleegkinderen van de overledene hebben geen recht op een legitieme portie.

Advies door onze Estate Planning Coach over erfdeel, onterven of een gift?

Heeft u vragen over nalatenschap of wilt u antwoord op vragen als:

  • Hoe bereken je de legitieme portie?
  • Welke giften zijn van belang van de berekening van de legitieme portie?
  • Wat doe je als de nalatenschap onvoldoende is?
  • Welke termijnen zijn belangrijk?

Paul Groenewegen, onze gecertificeerd estate planning specialist, helpt u graag bij dit soort kwesties. Neem contact op of bel naar 0174-614299.

Back To Top