Skip to content

Bewaak de liquiditeit van uw onderneming

Houd het hoofd boven water en bewaak de liquiditeit van uw onderneming. Door de huidige onzekerheid als gevolg van de coronacrisis, is het lastig om de inkomende en uitgaande geldstromen (ofwel liquiditeit) te beheersen. Het beheersen van deze geldstromen wordt vaak bemoeilijkt door de mogelijk te ontvangen subsidies en eventuele tegenvallende resultaten. Terwijl de liquiditeit juist zo belangrijk is voor het maken van strategische keuzes voor uw onderneming. Ook als uw onderneming er financieel goed voor staat.

Laat de liquiditeit te wensen over, dan vormt dit een bedreiging voor de continuïteit van de onderneming. De bewaking van de liquiditeit is één van de belangrijkste onderdelen van het financieel besturen van uw onderneming. En gelukkig zijn wij er als financiële coach om u en het management te helpen met het opstellen van een liquiditeitsprognose.

Wat is een liquiditeitsprognose?

Een liquiditeitsprognose is een schatting van de belangrijkste ontvangsten en uitgaven per periode, van meestal een maand of kwartaal. Een liquiditeitsprognose stelt u in staat om eventuele toekomstige tekorten te signaleren en hier tijdig passende maatregelen voor te nemen. Toekomstige investeringen, zoals een bestelbus of een verbouwing, zijn een aantal maanden uit te stellen als uit het liquiditeitsoverzicht blijkt dat u op een later tijdstip wél voldoende liquide middelen heeft om te investeren. Kortom, een liquiditeitsprognose is een uitstekend middel om toekomstige investeringen te plannen of te gebruiken bij een financieringsaanvraag.

Kies voor elke maand inzicht in uw geldstromen

De voorkeur van onze financiële coaches is om een maandelijkse periode aan te houden bij het opstellen van een liquiditeitsprognose. Hierdoor heeft u elke maand een gedetailleerd overzicht van de inkomende en uitgaande geldstromen, waardoor het inzicht in de liquiditeit van de onderneming wordt vergroot.

Zo maakt u een liquiditeitsprognose

Om u op weg te helpen met uw liquiditeitsprognose hebben wij een ‘trainingsschema’ gemaakt:

  1. Start: Bepaal het beginsaldo.
  2. Trainingsschema: Zet bij elke maand de verwachten uitgaven en ontvangsten.
  3. Coaching: Stel vast of er tekorten of overschotten zij en overleg dit met uw adviseur of management.
  4. Finish: Kom je te kort? Neem contact op, dan helpen wij u toch over de finish door bijvoorbeeld een aanvullende financiering of andere oplossing te adviseren.

Op zoek naar een voorbeeld trainingsschema? Wij maken deze graag in Visionplanner of Excel en sturen op aanvraag een voorbeeld op. Vraag dit aan bij martijn@westlandaccountancy.nl.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Onze financiële coaches maken graag een plan van aanpak om uw onderneming gezond te houden. Natuurlijk zijn wij op gepaste afstand beschikbaar voor advies & overleg.

Back To Top