Skip to content
eindejaarstips 2023 - voorsprong 2024

Eindejaarstips 2023

De laatste maand van dit jaar breekt bijna aan. Heb jij het goede voornemen om 2024 met een voorsprong te starten? Lees de belangrijkste eindejaarstips, die onze experts voor je hebben geselecteerd.  Neem gerust contact op met jouw persoonlijke contactpersoon binnen ons kantoor om deze tips daadwerkelijk te laten scoren binnen jouw bedrijf. De juiste tactiek kan immers per situatie verschillen.

 

Inventariseer positie van voorraad en onderhanden werk per 31-12-2023

Is binnen jouw bedrijf sprake van voorraad, zoals grond en hulpstoffen? Voorzie jouw contactpersoon binnen het accountancykantoor dan van een nauwkeurige voorraadwaardering. Een nauwkeurige voorraadwaardering biedt inzicht in de waarde van je goederen, wat bijdraagt aan een realistisch financieel beeld.

Stem voorlopige aanslag af met accountant

Veranderingen in de financiële situatie van jouw onderneming kunnen leiden tot afwijkingen in het ingeschatte resultaat. Als accountancykantoor zijn wij in staat om jouw voorlopige aanslag op ieder gewenst moment aan te passen bij de Belastingdienst.

PRO TIP! Indien de voorlopige aanslag vóór 1 mei 2024 wordt verhoogd, voorkom je rentekosten.

Claim kleinschaligheidsaftrek voor investeringen

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kun je in aanmerking komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het totale investeringsbedrag. Neem tijdig contact met ons op om deze aftrekpost optimaal te benutten.

 • Schrijf extra af op bedrijfsmiddelen in 2023

Overweeg ook extra af te schrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023, waarop tot 50% extra kan worden afgeschreven.

(Her)overweeg fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Indien dusdanig goede resultaten behaald worden binnen de groep, kan het voor jouw onderneming interessant zijn om de fiscale eenheid te verbreken. Zodoende kan het eerste VPB tarief van 19% dubbel worden benut.

Bekijk leningen tussen privé en je BV

Controleer of jij en je fiscale partner meer dan €700.000 hebben geleend van jullie BV. Het bedrag boven dit grensbedrag wordt vanaf 1 januari 2024 gezien als inkomen uit aanmerkelijk belang, belast tegen een tarief van 26,9%. Hierbij worden alle schulden, behalve de eigen woningschuld, meegerekend, en er moet een recht van hypotheek zijn ingeschreven ten gunste van de BV.

Benut uitgebreide vrije ruimte optimaal

Via de werkkostenregeling (WKR) kun jij belastingvrij vergoedingen aan je medewerkers uitkeren, zoals kerstpakketten of bonussen via de salarisadministratie. In 2023 bedraagt de vrije ruimte 3% van het fiscale loon tot € 400.000, daarna 1,18%. In 2024 wordt dit weer verlaagd naar 1,92%.

PRO TIP! Neem contact op met onze salarisafdeling om te zien hoe jij de WKR optimaal kunt benutten.

Selecteer vrijstellingen voor jouw personeel

Naast het gebruik van de vrije ruimte binnen de WKR, kun je je personeel ook tegemoetkomen met specifieke vrijstellingen. Denk hierbij aan vrijstellingen voor:

 • abonnementen voor het openbaar vervoer;
 • reiskosten van 21 cent per kilometer (vanaf 2024 naar verwachting 23 cent per km);
 • verhuiskosten vanwege werk;
 • maaltijden bij overwerk;
 • aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Overweeg dividenduitkering

Het huidige belastingtarief op dividend van 26,9% wordt per 2024 verlaagd naar 24,5% voor bedragen tot €67.000. Voor bedragen daarboven zal het percentage naar 33% stijgen.

PRO TIP! Voor dividenduitkeringen onder €67.000 is het interessant om te wachten met uitkeren tot 2024.

Benut vrijstellingen bij schenkingen

In het jaar 2023 is de vrijgestelde schenking als ouder aan uw kind €6.035. Voor een schenking aan derden is dat €2.418 per persoon.

Zorg dat facturen aan de eisen voldoen

Volgens de Belastingdienst dienen facturen de volgende gegevens te bevatten:

 • volledige naam en die van de afnemer;
 • volledige adres en dat van de afnemer;
 • btw-identificatienummer;
 • KVK-nummer, indien aanwezig;
 • factuurnummer;
 • welke goederen en aantal goederen geleverd;
 • welke diensten en omvang;
 • datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling;
 • het bedrag dat je in rekening brengt, exclusief btw;
 • het btw-tarief dat van toepassing is op de geleverde goederen of dienst.

Verlaag box 3 vermogen om belasting te voorkomen

Benut de extra ruimte voor lijfrentepremieaftrek, als je een pensioentekort hebt. Dit jaar zijn de aftrekruimtes voor lijfrente aanzienlijk vergroot. Door extra te storten op een lijfrentepolis met meer aftrek in box 1, verlaag je ook je box 3 vermogen.

PRO TIP! Overweeg dit jaar nog de geplande aankoop van kostbare goederen, zoals een auto of een boot, die niet meetellen voor je box 3 vermogen.

 

Vragen over deze eindejaarstips? Stel ze gerust aan jouw contactpersoon binnen ons kantoor. Onze experts zien het als een sport om het beste uit jouw onderneming te halen en helpen je dan ook met plezier.

 

 

Bron: Fiscount & NBA

Back To Top