Skip to content

Jouw gebruikelijke loon in 2023

Als jij, eventueel samen met je partner, ten minste 5% of meer van de aandelen hebt in een vennootschap, dan word je aangemerkt als aanmerkelijkbelanghouder. Maar als jij en je eventuele partner werken voor de vennootschap, dan geldt voor jullie beiden de gebruikelijk-loonregeling. Jullie moeten dan beiden een gebruikelijk loon ontvangen dat in 2023 het hoogste van de volgende bedragen moet zijn:

  1. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het loon van de meest verdienende werknemer binnen de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap;
  3. € 51.000 (minimum in 2023)

Deze bedragen worden in dit artikel verder uitgelegd.

Afschaffing doelmatigheidsmarge per 1 januari 2023

Tot en met 2022 mocht je het gebruikelijk loon vaststellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze zogenoemde ‘doelmatigheidsmarge’ van 25% is per 2023 vervallen. Het gebruikelijk loon wordt nu vastgesteld op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Hierdoor kunnen er meer discussies met de Belastingdienst ontstaan.

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Je berekent het loon door een vergelijking te maken met de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het kan daarbij gaan om werknemers die niet precies hetzelfde werk doen. Als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in 2022 € 60.000 was, dan had je in 2022 ten minste een loon moeten ontvangen van € 48.000. Dat was het minimum in 2022. Een loon van 75% van € 60.000 is immers slechts € 45.000. Door afschaffing van de doelmatigheidsmarge moet vanaf 2023 het gebruikelijk loon ten minste € 60.000 bedragen.

Ook als je met de Belastingdienst in een vaststellingsovereenkomst (vso) het gebruikelijk loon hebt vastgesteld, waarbij de doelmatigheidsmarge is gehanteerd, dan stel je voor 2023 het gebruikelijk loon vast op 100% van het loon dat in de vso is vastgelegd.

Loon lager vaststellen

Je mag het loon in bepaalde gevallen op een lager bedrag vaststellen. Dat kan bijvoorbeeld als je aannemelijk maakt dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 51.000. Je mag dan van dat lagere bedrag uitgaan. Of je maakt aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer van de (verbonden) vennootschap. Je gaat dan uit van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Ook bijvoorbeeld bij werken in deeltijd of in verliessituaties, waarbij de continuïteit van jouw onderneming in gevaar komt, mag je het loon lager vaststellen.

Onderdelen gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon bestaat naast het reguliere loon in geld, ook uit loon in natura, de bijtelling van de auto wegens privégebruik, maar ook uit de vergoedingen en verstrekkingen die je als aanmerkelijkbelanghouder krijgt en onder de werkkostenregeling als eindheffingsloon zijn aangewezen. Ook de gerichte vrijstellingen zoals de reiskosten- en thuiswerkvergoeding tellen dus mee. Dat geldt ook voor de bonus die ten laste van de vrije ruimte is uitgekeerd.

Schriftelijke vastlegging

Moet jouw loon in 2023 worden aangepast? Dan is het van belang dat dit schriftelijk wordt vastgelegd. Ingrid, salarisadviseur, helpt je hier graag mee. Neem gerust contact met haar op en dan zorgen jullie er samen voor dat jouw gebruikelijke loon tot in de puntjes is geregeld.

Beoordeling hoogte gebruikelijk loon 

Wij raden je daarnaast aan om jouw loon in 2023 opnieuw te (laten) beoordelen. Vanwege de aanpassingen bestaat er een kans dat je in 2023 een hoger loon moet hanteren. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact met ons op.

 

 

Bron: Fiscount

Back To Top