Skip to content

Nieuwe aanpak om belastingduiking tegen te gaan

Bent u of is uw organisatie belastingplichtig in USA? Binnenkort ontvangen veel Nederlanders vennootschappen (voornamelijk beheer BV’s en Holding BV’s) een bericht van hun bank dat zij een formulier moeten invullen waaruit moet blijken of zij belastingplichtig zijn in Amerika. 

Dit heeft te maken met de wetgeving om belastingduiking tegen te gaan. Lees meer over deze Amerikaanse wet, genaamd: FATCA… 

Wat betekent FATCA voor mij als ondernemer?

Banken kunnen particulieren en ondernemers vragen om een (online) formulier in te vullen, waaruit moet blijken of zij een Amerikaanse belastingplichtige zijn. Het formulier is door de NVB en het Ministerie van Financiën opgesteld. De Amerikaanse belastingdienst (IRS) omschrijft een Amerikaans belastingplichtige als een U.S. Person.

Wanneer bent u of uw organisatie een U.S. Person?

U bent mogelijk een U.S. Person als u:

  • een Amerikaans paspoort heeft
  • in de V.S. woont
  • geboren bent in de V.S.
  • een Amerikaans woon-, postadres of telefoonnummer heeft
  • periodiek geld over maakt naar de V.S.
  • een gevolmachtigde met een Amerikaans adres heeft
  • een Per Adres (P/A) in de V.S. heeft

Voor ondernemers en organisaties 

Naast personen kunnen ook organisaties een U.S. Person zijn. Namelijk als een organisatie gevestigd is in de V.S. of is opgericht naar een Amerikaans recht. Of u daadwerkelijk belasting moet gaan betalen in de V.S. is afhankelijk van uw inkomen en van het belastingsverdrag tussen Nederland en de V.S. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Als uw bank heeft vastgesteld dat u een U.S. Person bent, worden uw gegevens en die van uw bankrekening(en) jaarlijks aan de Belastingdienst verstrekt. De belastingdienst geeft die gegevens dan door aan de IRS. Lees meer over FATCA en het formulier

Onze fiscale coach helpt

Heeft u vragen? Of loopt u op het gebied van belasting vast? Dan bent u bij onze fiscale coach op het juiste adres. Onze fiscale coach is namelijk op de hoogte van alle (on)mogelijkheden op het gebied van de belastingwetgeving.

Back To Top