Skip to content

Prinsjesdag 2021: wat verandert er?

Het zal je niet ontgaan zijn dat afgelopen dinsdag de derde van september, oftewel Prinsjesdag, was. In De Grote Kerk sprak koning Willem-Alexander de Troonrede uit en de miljoenennota en de rijksbegroting werden door de Minister van Financiën overhandigd aan de Tweede Kamer. Wat er voor de ondernemer verandert? En wat jij hier als particulier van gaat merken? Onze bedrijfscoaches hebben de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

Zakelijk

Thuiswerkkostenvergoeding

Thuiswerken is door de coronacrisis gebruikelijker geworden. Veel werknemers en werkgevers willen regelingen treffen om gedeeltelijk thuis te kunnen blijven werken, ook als dat door corona niet meer nodig is. Thuiswerken betekent extra kosten voor de werknemer, bijvoorbeeld voor water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie en thee en toiletpapier. Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers een belastingvrije thuiswerkvergoeding geven van maximaal € 2 per dag.

Inkomstenonafhankelijke combinatiekorting omlaag

De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt verlaagd met € 318 per jaar, omdat ouders vanaf 2 augustus 2022 hun salaris krijgen doorbetaald gedurende 9 weken van het ouderschapsverlof. Deze verlaging is nadelig voor ouders die inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) ontvangen en meer dan € 27.350 verdienen.

Verkoop van emissievrije auto’s wordt volgend jaar blijvend gestimuleerd

De verkoop van emissievrije auto’s gaat beter dan verwacht en dat is goed voor het klimaat. Omdat de klimaatopgave nog groot is blijft het kabinet ook in 2022 de verkoop stimuleren. Echter de korting op de bijtelling wordt wel verder afgebouwd naar 6% en daarmee komt de bijtelling op 16% (2021: 12%). Daarnaast geldt deze lagere bijtelling per 2022 alleen over de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde.

Tarief vennootschapsbelasting

Het lage tarief blijft gehandhaafd op 15%. Het kabinet rekt zoals verwacht wel de eerste schijf in de VPB verder op, waardoor winsten tot € 395.000 onder het lage tarief vallen. Ook het hoge tarief van 25% blijft, ondanks eerdere beloftes om deze omlaag bij te stellen, gehandhaafd.

Stimuleren duurzame initiatieven

Bedrijven krijgen een extra stimulans om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door de steunpercentages van de milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen. Hierdoor kunnen bedrijven meer kosten aftrekken van hun fiscale winst. Per 1 januari 2022 worden de percentages verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

 

Particulier

Dubbele energiebelastingheffing wordt voorkomen

Als gebruik wordt gemaakt van tijdelijke opslag van energie in een accu (bijvoorbeeld uit een zonnepaneel), kan dubbele belasting van energie ontstaan bij opslag van energie in de accu en bij verbruik van energie uit de accu. Omdat deze dubbele belasting onwenselijk is, wordt dit per 1 januari 2022 gerepareerd.

Kostengrens NHG wordt hoger

De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt in 2022 verhoogd van 325.000 euro naar 355.000 euro. Voor een huis waar energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd, komt de kostengrens op €376.300 te liggen. Dit betekent dat mensen die een huis kopen met een NHG-hypotheek in 2022 een duurder huis kunnen financiëren.

Private lease auto gaat zwaarder meewegen voor de maximale hypotheek

Vanaf 1 april 2022 wijzigt de registratie van private autoleasecontracten bij het BKR. Voortaan zullen deze contracten voor 100% van de contractwaarde worden geregistreerd. Op dit moment is deze registratie voor 65%. NHG zal deze wijziging met ingang van 1 januari 2022 opnemen in de voorwaarden en normen. Dit betekent dat mensen een kleinere hypotheek kunnen krijgen dan nu het geval is.

Inkomstenbelasting daalt

In 2022 daalt het percentage in de eerste schijf van de inkomstenbelasting van 37.10% naar 37.07%. Hierdoor betaal je minder belasting over je inkomen tot €69.398 en houd je dus netto meer over.

Hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd

Als je jaarinkomen hoger is dan €69.398 heb je per 1 januari 2022 minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek: het aftrekpercentage daalt van 43% naar 40%. Ook de rente over restschulden, betaalde alimentatie en giften zijn tegen dit lagere percentage aftrekbaar.

Belasting over vermogen daalt

De vrijstelling in box 3 gaat van €50.000 naar €50.650 (€101.300 voor fiscaal partners). Afhankelijk van de hoogte van je vermogen betaal je tussen de 1,82% en 5,53%. Dit is iets lager dan in 2021.

 

Lees hier het hele belastingplan voor 2022.

Back To Top