Skip to content

Subsidieregeling voor MBO-stagiaires in uw onderneming

Werden er het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw onderneming? U komt dan mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren. Met deze subsidieregeling ontvangt u maximaal € 2.700 ontvangen per gerealiseerde praktijkleer- of werkleerplaats per studiejaar. Of u daarvoor in aanmerking komt en hoe u de subsidie kunt aanvragen vertellen wij u graag.

Zo komt u in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren

Heeft u het afgelopen jaar een vmbo- of mbo-leerling begeleid? In dat geval moet uw onderneming een erkend leerbedrijf zijn om voor de subsidie in aanmerking te komen. De subsidie betreft dan een tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Heeft u een hbo-leerling, promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio) begeleid? Dan kunt u de subsidie krijgen als de onderwijsinstelling van de stagiair uw onderneming aanmerkt als een onderneming/organisatie die een goede begeleiding geeft. U krijgt dan een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten. De praktijkleerstage dient te berusten op een geldige overeenkomst tussen de onderwijsinstelling, u als werkgever en uw stagiair. De beroepsopleiding moet een volledig onderwijsprogramma betreffen en diplomagericht zijn.

Ontvang maximaal € 2700 per praktijkleerplaats

De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats per studiejaar. U ontvangt de subsidie na de stageperiode in de verhouding van de periode waarin u daadwerkelijk de praktijkbegeleiding in uw bedrijf heeft verzorgd. Een leerling/ student of toio kan dus elk moment van het studiejaar bij u starten of stoppen. U krijgt dan naar verhouding een tegemoetkoming in de gemaakte begeleidingskosten.

Dien uw subsidieaanvraag uiterlijk 15 september in

Het is van groot belang dat u de aanvraag tijdig indient. U kunt dit doen na afronding van de praktijkleerstage maar uiterlijk op 15 september 2017. De aanvraag dient u digitaal in via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Westland Accountancy kan u helpen om deze subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling Praktijkleren op tijd in te dienen. Benieuwd of u in aanmerking komt voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag verder, bel ons op 0174-614299

Back To Top