Skip to content

Subsidieregeling voor cursussen glastuinbouw

Start 2020 met nieuwe kennis en vaardigheden. Laat uw team groeien, motiveer personeel en zet werknemers in de schoolbank voor een hogere score op de werkvloer. En dit met een voordeel voor u als tuinbouwondernemer. 

Maximaal €1.250,- vergoeding per werknemer voor cursussen en opleidingen

Voor het volgen van een cursus of opleiding binnen de CAO Glastuinbouw biedt Colland Arbeidsmarkt subsidies aan. Per werknemer geldt er een maximale subsidie van €1.250,- per kalenderjaar.

Onderwerpen voor cursussen passend bij deze subsidieregeling

  • Vergroten van vaktechnische kennis over productieprocessen, zoals teeltcursussen.
  • Cursussen die de deskundigheid over logistieke processen vergroten.
  • Bijbrengen van een vaardigheid op het gebied van onderhoud van machines, gereedschappen, werktuigen en bedrijfsuitrusting.

Nog een aantal spelregels waar u rekening mee moet houden

  • Cursussen mogen niet langer duren dan twaalf maanden.
  • De cursus wordt gegeven door een school (een rechtspersoon waarvan de activiteiten hoofdzakelijk gericht zijn op het geven van onderwijs).
  • Cursussen moeten afgesloten worden met een door de school en de werknemer ondertekend certificaat, getuigschrift, diploma of er is een getekende presentielijst aanwezig.

Let op dat de declaratie uiterlijk twee maanden na de laatste cursusdag door Colland Arbeidsmarkt is ontvangen.

Subsidieadvies en coaching

Wilt u persoonlijk uw medewerkers coachen naar een hoger doel? Onze HRM coach denkt graag met u mee. Neem voor informatie contact op met Ingrid.

 

Back To Top