Skip to content

WESTLAND ACCOUNTANCY IN STREAMER: ‘CIJFERS BELANGRIJK, MAAR BEHAAL JE OOK JE DOELEN?’

Westland Accountancy staat weer in de laatst editie van de Streamer, het MKB business magazine van het Westland. Paul, Ferry, Peter en Martijn vertellen over hoe zij bedrijven en ondernemers begeleiden bij het bepalen van die doelen en de daaraan gekoppelde acties.

Lees het hele artikel uit de Streamer hieronder.

“We weten het als Westlandse MKB-ondernemers allemaal: hard werken is belangrijk en betaalt zich over het algemeen uit. Toch komen cijfers pas écht tot leven als je ze afzet tegen de doelen die je als ondernemer hebt gesteld. Paul Groenewegen, Ferry Zuiderwijk, Peter van der Wilk en Martijn van der Zanden van Westland Accountancy begeleiden bedrijven en ondernemers bij het bepalen van die doelen en de daaraan gekoppelde acties. En dat geeft periodiek houvast, vertrouwen en nóg meer ondernemersplezier!

‘Veel ondernemers zijn met name en logischerwijs bezig met hun corebusiness, ofwel de dagelijkse gang van zaken op het bedrijf’, zegt Martijn van der Zanden, sinds kort mede-eigenaar van Westland Accountancy. ‘Uiteraard belangrijk, maar het is ook verstandig en leerzaam om af en toe even te sparren met iemand van buiten de eigen organisatie. Een specialist met wie je bijvoorbeeld een strategie bepaalt voor de komende jaren. Wat zijn je doelen, waar wil je staan over een jaar of wat is de koers voor de langere termijn? Wie houdt daarbij de vinger aan de pols? Met Westland Accountancy zijn we graag die strategische sparringpartner.’

Periodieke gesprekken

Belangrijk om te weten is dat het bij dit zogeheten sparren dus veel verder gaat dan alleen praten over kosten en opbrengsten. ‘Wanneer we een jaarrekening presenteren, hebben we het vaak kort over de cijfers en daarna over andere bedrijfsgerelateerde zaken’, aldus Paul Groenewegen. ‘Het is goed als bedrijven en ondernemers in gaan zien dat dergelijke gesprekken veel beter periodiek plaats kunnen vinden, zodat ze daadwerkelijk bij kunnen gaan dragen aan het structurele functioneren van de onderneming. Dat kan in het bijvoorbeeld begin één keer per maand zijn, later één keer per kwartaal.’

Gespreksonderwerpen

Ferry Zuiderwijk vult aan: ‘We praten dan bijvoorbeeld over het analyseren van het businessplan, de marketing van de organisatie, externe economische ontwikkelingen binnen de sector, bedrijfsbehoeftes, personeelsadviezen et cetera. Kortom, een breed palet aan bedrijfsdisciplines komt op tafel, net naar gelang de behoefte.’

Het management

‘Die gesprekken hoeven overigens niet alleen met de ondernemer zelf plaats te vinden, maar kunnen ook gevoerd worden met het management of andere medewerkers. Want ook per afdeling worden doelen gesteld, die periodiek geëvalueerd en eventueel bijgesteld kunnen worden’, sluit Peter van der Wilk af.”

Bron: Streamer, MKB Westland Business Magazine

Back To Top