Skip to content

Aanstaande ouders opgelet!

Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het combineren van werk én zorg kan soms best een uitdaging zijn. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Deze weken komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken geboorteverlof voor de partner. Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Ouders kunnen nu al 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Dit verlof is onbetaald, mits de werkgever en werknemer daar andere afspraken over maken. Deze regel zorgt ervoor dat niet iedereen gebruik kan maken van het verlof, slechts een derde van de ouders neemt het ouderschapsverlof op. Om deze reden heeft het kabinet besloten om vanaf 2 augustus 2022 de eerste negen weken te gaan betalen.

Let op: de eerste negen weken worden alleen betaald als ze in het eerste jaar van het kind worden opgenomen. Zo krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen keuzes te maken over de verdeling van werk en zorg.

Wordt het verlof niet (volledig) opgenomen in het eerste levensjaar? Dan kan dit worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof, welke nog tot de 8e verjaardag van het kind kunnen worden opgenomen. Het blijft vooralsnog mogelijk voor werkgevers en weknemers om aanvullende afspraken te maken.

Bron: DUS-I

Back To Top