Skip to content

Ben jij op de hoogte van de BMKB-Groen regeling?

Om de financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsinvesteringen door het mkb te vergroten is de BMKB verruimd met een groen luik: de BMKB-G. Wat de regeling inhoudt? En of jij hier als ondernemer voor in aanmerking komt? Lees het hieronder.  

Toelichting BMKB-Groen  

De BMKB-regeling is een borgstellingskrediet waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant staat voor ondernemingen die een lening willen afsluiten, maar die de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden.  De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid – nu en in de toekomst – van de onderneming.  

Om verduurzamingsinvesteringen mogelijk te maken en te stimuleren in het mkb, is de BMKB- regeling verruimd met een groen luik: de BMKB-G.  Deze regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven met hooguit 250 personeelsleden.  

Met de BMKB-G is de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen financiers gemakkelijker en sneller kredieten verstrekken en heeft jouw onderneming de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.  

Toepasbaarheid  

De BMKB-G regeling is toepasbaar op groene investeringen, hieronder wordt verstaan: 

 • Bedrijfsmiddelen zoals opgenomen in de EIA-energielijst  
 • Overige middelen verbonden aan energie-investeringen (maximaal aandeel 50%) 
 • De aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste Label C 

Looptijd  

De looptijd van de garantie op de BMKB-G financiering is verruimd. Voor alle financieringen met BMKB-G bestaat de mogelijkheid om een garantie met een looptijd van maximaal 12 jaar toe te passen.  

Verlaagde provisie 

De provisie voor het BMKB-G is verlaagd naar:  

 • 2% bij een looptijd tot en met 24 kwartalen; 
 • 3% bij een looptijd van 25 tot en met 48 kwartalen. 

Door deze verlaging wordt de financiering toegankelijker voor jou als ondernemer.  

Bedrijfsgroepen die buitenspel staan   

De volgende bedrijfsgroepen komen niet in aanmerking voor de BMKB-G regeling:  

 • Grootbedrijf 
 • Landbouw 
 • Visserij 
 • Publieke gezondheidzorg 
 • Bedrijven in de financiële sector
 • Vastgoed 

Deze sectoren hebben ieder een eigen ondersteunende instanties/regelingen. 

Klaar voor de start? 

Sinds 7 november 2022 kan jij je als ondernemer aanmelden bij jouw kredietverstrekker. Dit kan tot 1 juli 2023. We begrijpen dat het aanmelden voor een subsidieregeling niet bij jouw dagelijkse werkzaamheden als ondernemer hoort. Laten wij hier nu net in gespecialiseerd zijn. Neem daarom gerust contact met ons op – en wij helpen je al te graag verder. 

 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Back To Top