Skip to content

Estate planning: onterven en wettelijk erfdeel

Het klinkt wellicht pijnlijk en ingewikkeld, maar een ouder kan een kind in zijn/haar testament onterven. Toch is er een mogelijkheid dat het kind een deel van de erfenis van de ouder opeist – ook wel wettelijk erfdeel genoemd. Waarschijnlijk denk je er niet dagelijks over na, maar welke rechten en plichten gelden er nu echt in situaties als deze?

Vermogen opeisen

Het kind dat onterft is kan zijn of haar deel van het vermogen opeisen bij de erfgenamen. Als er daarnaast ook nog eens door de ouders is geschonken aan de erfgenamen, hoe wordt dan het wettelijk erfdeel bepaald? Dit legt estate planning specialist Paul aan de hand van een voorbeeld aan je uit.

Een moeder heeft na het overlijden van haar man haar zoon tot enig erfgenaam benoemd. De moeder had haar vermogen, tijdens haar leven, in delen zoveel mogelijk aan de zoon geschonken. Na het overlijden van moeder meldde haar onterfde dochter zich bij haar broer en eiste haar wettelijk erfdeel op. Het vermogen dat na het overlijden van de moeder overbleef, had veel hoger kunnen zijn als zij haar zoon niet zoveel van haar vermogen had geschonken.

Wettelijk erfdeel

De dochter heeft recht op 50% van de erfenis die zij zou hebben gekregen, als er geen testament was geweest. Nu er twee kinderen zijn en geen ouder, betekent dit dat de dochter 25% (de helft van 50%) van de erfenis zou moeten krijgen. Maar let op! Dit aandeel van 25% wordt fictief verhoogd met de volgende giften en schenkingen:

  • Alle schenkingen van moeder aan haar zoon, die moeder korter dan vijf jaar voor haar overlijden heeft gedaan;
  • Alle andere eerder door moeder gedane giften als deze zijn gedaan en aanvaard met het ‘vooruitzicht dat wettige erfgenamen daardoor benadeeld zouden kunnen zijn’;
  • Alle herroepelijke schenkingen en schuldigerkenningen;
  • Alle schenkingen aan andere kinderen en kleinkinderen die zelf een deel van de erfenis kunnen opeisen. Ongeacht hoe lang geleden deze schenkingen zijn gedaan.

In dit voorbeeld moeten dus álle schenkingen van de moeder aan haar zoon bij de erfenis van de dochter worden opgeteld. De dochter moet wel kunnen bewijzen dat deze schenkingen hebben plaatsgevonden, wat in de praktijk niet eenvoudig is. Zij heeft het recht om de administratie van de moeder in te zien om te beoordelen of de schenkingen hebben plaatsgevonden.

Controleer dus altijd goed wat de regels zijn omtrent het onterven van een kind en het doen van schenkingen. Zo voorkom je vervelende situaties voor jou en je familieleden. Voel je vrij om allerlei zaken met betrekking tot schenken en nalatenschap met ons te bespreken. Ben je benieuwd hoe we je hierbij kunnen helpen? Neem gerust contact op met estate planning specialist Paul.

 

Bron: www.fiscount.nl 

Back To Top