Skip to content

Estate planning: schenken op papier

Wilt u uw vermogen overdragen aan uw kinderen, maar is dit vermogen (nog) niet direct in geld beschikbaar? Bijvoorbeeld omdat u het geld nog niet kunt missen? Of omdat het ‘vastzit’ in uw huis? Dan is een schenking onder schuldigerkenning – oftewel een ‘papieren schenking’ een goede oplossing voor u!

Wat is schuldigerkenning – schenken op papier?

Een schenking onder schuldigerkenning wordt ook wel een schenking ‘op papier’ genoemd. U schenkt in dit geval (een deel van) uw vermogen en u blijft dat geschonken bedrag schuldig aan uw kinderen. Pas na uw overlijden, komt het geschonken bedrag voor uw kinderen vrij. Tijdens leven blijft u dus over het geschonken vermogen beschikken.

Is een schenking op papier aantrekkelijk?

Voor een grote groep mensen bestaat het vermogen voornamelijk uit de meerwaarde van de eigen woning en is er geen financiële of liquide ruimte om jaarlijks schenkingen te doen aan de kinderen. Voor bijvoorbeeld deze groep kan het opportuun zijn om jaarlijks onderhands op papier te schenken en de verschuldigde rente van 6% bij te schrijven op de schuld aan de kinderen.

Als u dit door middel van een onderhandse schuldigerkenning doet, dan heeft u toch de mogelijkheid om belastingbesparing te bereiken. Niet door te wachten tot uw overlijden, maar wel door tijdens het leven de schuldigerkenning en opgelopen rente daadwerkelijk te voldoen (> 180 dagen voor overlijden). De onderhands gedane schenkingen kunnen in plaats van te worden afgelost tijdens leven ook op een later moment worden vastgelegd in een notariële akte, waardoor zonder daadwerkelijke aflossing de belastingbesparing bereikt kan worden.

Voorbeeld:

Een echtpaar heeft twee kinderen en een eigen woning (ter waarde van € 600.000,-) waarvan de hypotheek volledig is afgelost.
• Indien de ouders allebei dit jaar komen te overlijden, erven de kinderen € 300.000,- per persoon en zijn zij ieder ruim € 43.000,- aan erfbelasting schuldig.
• Indien de ouders de afgelopen 20 jaar een papieren schenking doen van ca. € 5.000,- per jaar mét 6% samengestelde rente, dan hadden zij per kind in totaal € 183.928.- aan vermogen geschonken. In deze situatie is ieder kind nog ruim € 9.500,- erfbelasting verschuldigd.

Meer hulp bij estate planning?

Wij willen graag dat het vermogen dat u heeft opgebouwd later goed terecht komt. Dat vermogen kan een woning zijn, maar ook spaargeld. Onze vermogenscoach Paul helpt u een plan op te stellen, zodat u weet welke koers u het beste kan afleggen. Alvast meer informatie? Neem contact op met Paul Groenewegen via paul@westlandaccountancy.nl.

Back To Top