Skip to content

Fiscaal voordeel met een open fonds voor gemene rekening

Door geld in te brengen in een open fonds voor gemene rekening kan belasting worden bespaard zonder dat de buitenwereld hier vooralsnog weet van heeft. Een fiscale route die ook voor u interessant kan zijn. Onze fiscale coaches vertellen u er graag meer over!

Belasting box 3

Heeft u een vermogen van meer dan € 30.000, dan wordt dit belast in box 3. De wet gaat ervan uit dat u een bepaald rendement behaalt. Maar meestal behaalt u dit zogenaamde fictieve rendement niet, maar moet u er wel belasting over betalen. Denk maar aan de huidige lage rente. Op die manier eet u uw vermogen op.

Heeft u een vermogen dat belast wordt in box 3?

  • Bedraagt uw belaste vermogen meer dan € 200.000 (per partner)
  • Behaalt u met uw vermogen een lager rendement dan ongeveer 1,25%?

Heeft u deze vragen met ‘ja’ beantwoord, dan kan uw vermogen inbrengen in een open fonds voor gemene rekening (OFGR) een goed idee zijn.

Wat is een open fonds voor gemene rekening?

Een OFGR heeft participanten. Deze participanten brengen hun vermogen in het fonds in en krijgen er participaties voor terug. Het fonds gaat het vermogen beleggen (deposito’s, aandelen, obligaties). In een overeenkomst worden de onderlinge verhoudingen vastgelegd. Eén participant mag niet méér dan 90% van de participaties houden. Een OFGR tussen partners die hun vermogen in een huwelijksgemeenschap hebben, of tussen ouders en hun minderjarige kinderen is niet mogelijk. Een OFGR is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. U moet het fonds aanmelden bij de Belastingdienst.

Hoe werkt het?

Brengt u uw vermogen over naar een OFGR, dan moet deze over het werkelijke rendement 20% vennootschapsbelasting betalen. Wat er daarna overblijft, is in de toekomst belast met 25% inkomstenbelasting. Het vermogen is niet meer belast in box 3. Bij een vermogen van € 400.000 en een rendement van 1% bedraagt de totale jaarlijkse heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting € 1.600. De inkomstenbelasting kan worden uitgesteld. In box 3 zou u € 4.492 belasting betalen. Het voordeel van een OFGR is € 2.892 per jaar. Bij een vermogen van € 200.000 en een rendement van 1% is het jaarlijkse voordeel € 980.

U moet nog wel rekening houden met eenmalige oprichtingskosten van de OFGR en daarna met instandhoudingskosten.U kunt deze belastingbesparing ook bereiken door vermogen in te brengen in een op te richten BV of in een bestaande BV. Inbreng van uw vermogen in een OFGR of in een BV verlaagt ook de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg. Ook krijgt u in beide gevallen mogelijk eerder zorg- en/of huurtoeslag. Maar inbreng in een OFGR heeft meer voordelen.

Voordelen OFGR ten opzichte van BV

U hoeft voor de oprichting niet naar de notaris; ook niet als u het gestorte vermogen uit het fonds haalt, bijvoorbeeld als u een nieuwe auto wilt kopen. Hierdoor is het fonds goedkoper dan een BV. Het is anoniem: geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het fonds hoeft geen jaarrekening te deponeren. Een jaarrekening is niet eens nodig; een vermogensopstelling en een staat van baten en lasten zijn voldoende. Een ander voordeel ten opzichte van de BV is dat uw gegevens straks mogelijk niet openbaar worden in het zogenoemde ‘UBO-register’.

Nog iets doen in 2017?

Wilt u uw vermogen voor 2018 buiten de box-3-heffing houden, dan moeten de oprichting van een OFGR en de inbreng van het vermogen zijn gedaan vóór 1 januari 2018.

Meer informatie over OFGR? Vraag het onze fiscale coaches!

Wilt u meer weten? Bel of mail ons dan. We helpen u graag verder!

Back To Top