Skip to content

LEON TOUSSAINT VAN WESTLAND WORKWEAR IN STREAMER OVER STRATEGISCHE BEGELEIDING

Leon Toussaint van Westland Workwear en ‘onze’ Bob vertelden in een interview in Streamer, het business magazine van MKB Westland, over een van de diensten die wij van Westland Accountancy verlenen: strategische advisering. Voor Westland Workwear is de samenwerking met ons niet nieuw, maar de intensievere strategische begeleiding wél. “Het geeft mij de rust en het vertrouwen dat we op de goede weg zijn,” aldus Leon. Lees het hele artikel uit de laatste editie van Streamer hieronder.

Een van de vormen van dienstverlening van Westland Accountancy is al langere tijd strategische advisering. Met de komst van het nieuwe directielid Bob van der Gaag voegt het daar een extra dimensie aan toe.

‘We deden dit uiteraard al’, zegt Bob. ‘Maar met de introductie van ons online DO-dashboard en mijn eigen entree bij Westland Accountancy (Bob heeft naast een financiële ook een bedrijfskundige achtergrond), kunnen we hier nog intensiever mee aan de slag. DO staat voor “doelgericht ondernemen”. Ons eigen doel is om ondernemers bewuster te laten worden van het organisatiebreed functioneren van hun bedrijf en verbeteringen te realiseren. Veelal zijn ondernemers bezig met operationele zaken, ook wel de waan van de dag genoemd. Het is echter goed om af en toe iets uit te kunnen zoomen. Als neutrale partner zetten wij de ondernemer weer aan het denken. Waarom doe je de dingen die je doet op die manier? Wat zijn de doelen op korte en langere termijn? We beginnen met een analyse van het bedrijf en zijn omgeving, zodat we een diagnose kunnen stellen. We gaan op zoek naar de sterke en minder sterke punten, waar liggen kansen en wat zijn bedreigingen?’

Vruchten
Een van de relaties van Westland Accountancy die strategisch door Bob worden begeleid, is Westland Workwear. Voor Leon Toussaint van het bedrijf Westland Workwear, leverancier van (veilige) werkkleding, is de samenwerking met Westland Accountancy niet nieuw, maar de intensievere strategische advisering wél. ‘Ik ben 57, wilde graag gaan kijken naar mijn eigen toekomst, maar ook die van ons bedrijf’, aldus Toussaint. ‘Wat wil ik zelf, hoe lang wil ik nog door, welke kant gaan we met het bedrijf op? Met Daan Bekkers heb ik al enkele jaren een opvolger in huis. Hij wordt daarom ook meegenomen in dit traject. Ondanks dat we hier nu pas vier maanden mee bezig zijn, plukken we er nu al de vruchten van. Het is fijn om maandelijks te sparren met elkaar, waarbij we altijd onze geformuleerde doelen voor ogen houden. Deze begeleiding en advisering geven mij de rust en het vertrouwen dat we op de goede weg zijn.'”

 

Bron: Streamer

Back To Top