Skip to content

UBO-register voor ondernemers vanaf nu verplicht

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners. Dit zijn personen die een groot aandeel in een bedrijf hebben, die verplicht worden een persoonlijke UBO-verklaring aan te vragen. Vanaf 27 september gaat deze registratieplicht van start. Westland Accountancy adviseert ook al haar ondernemers dit te doen en we leggen graag uit waarom en waar u dit regelt.

Waarom bestaat het UBO-register?

Het UBO-register idee is afkomstig vanuit de vierde anti-witwasrichtlijn uit de Europese wet- en regelgeving. Het is ingesteld om economische criminaliteit te voorkomen. Denk hierbij aan belastingontduiking, fraude, witwaspraktijken, corruptie en financiering van terrorisme.

Ook gaat het voor iedereen duidelijker worden wie welk aandeel heeft in een bedrijf, o.a. een bv of nv. Dat kan bijvoorbeeld belangrijke informatie zijn als u een samenwerking overweegt of er sprake is van fusie of overname.

UBO-register in beheer door Kamer van Koophandel (KVK)

Het UBO-register is een onderdeel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. U heeft na inwerkingtreding 18 maanden de tijd om de gegevens in het UBO-register te laten vastleggen. Nieuw op te richten vennootschappen moeten vanaf dit moment de gegevens van hun UBO(’s) gelijktijdig registreren met de inschrijving in het Handelsregister. Bij het niet-registreren riskeert u een boete.

Iedereen mag tegen betaling op naam van de onderneming of rechtspersoon via het handelsregister opzoeken wie de UBO is. Tegen een vergoeding en identificatie wordt toegang gegeven tot deze gegevens.

Welke gegevens worden geregistreerd in het UBO Register?

Een deel van de gegevens zijn openbaar. Dit betreft

  • voornaam en achternaam;
  • geboortemaand en -jaar;
  • nationaliteit;
  • woonstaat;
  • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

De gegevens kunnen alleen op naam van uw onderneming of rechtspersoon worden geraadpleegd.  Daarnaast worden bepaalde gegevens opgenomen die alleen door bevoegde autoriteiten en door de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) mogen worden ingezien. Dit gaat om

  • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)
  • geboortedag en -plaats en geboorteland
  • woonadres
  • kopie van een geldig identiteitsdocument
  • kopie van document(en) waaruit de aard en grootte van jouw economisch belang blijkt

Hoe registreer ik mij in het UBO-register?

Vanaf 27 september 08.00 uur kunt u zich als UBO registeren. U krijgt vanzelf van de Kamer van Koophandel hierover een brief waarin staat uitgelegd hoe en waar u dit kunt regelen. Maar vanaf 27 september kunt u ook al zelf uw registratie online regel op www.kvk.nl/ubo. U hoeft dus niet te wachten op de brief. Geen haast mee, want u heeft nog tot 27 maart 2022 de tijd om opgave te doen. En deze registratie is kosteloos. Heeft u meerdere bedrijven, zoals een bv en een holding? Dan moet u per organisatie, dus voor beiden bedrijven, een UBO-opgave doen.

Meer weten over het UBO-register?

Bezoek de volgende websites, of neem contact op met onze coaches voor een toelichting of het beantwoorden van vragen!

Back To Top