Skip to content

Vakantiedagen uit 2023 vervallen op 1 juli 2024

De vakantiedagen die werknemers over hebben uit 2023 komen te vervallen per 1 juli van dit jaar. Althans, de wettelijke vakantiedagen. Niettemin zorgen enkele voorwaarden ervoor dat werknemers toch gerechtigd zijn om de wettelijke vakantiedagen ná 1 juli 2024 op te nemen. Wat kun jij als werkgever doen om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers tijdig de rust en ontspanning krijgen die ze verdienen? En wat zijn de gevolgen in geval van ziekte? Lees hieronder meer.

 

“Bij het vervallen van wettelijke vakantiedagen per 1 juli 2024 geldt dat de werknemer bekend moet zijn met deze openstaande dagen. De werknemer moet de kans hebben gehad om deze vakantiedagen op te nemen én hij moet weten dat de dagen per 1 juli 2024 vervallen als hij ze niet opneemt. Voor werkgevers is dit dus het moment om het vakantiesaldo van de werknemers in kaart te brengen en daarop actie te ondernemen.

Vakantie zieke werknemer

Extra complex is het als de werknemer ziek is. Bijvoorbeeld: een werknemer heeft vakantie aangevraagd en deze is goedgekeurd. Vóórdat hij op vakantie gaat, wordt hij echter ziek. De bedrijfsarts laat weten dat de werknemer niet kan werken, ook niet in ander werk. De werknemer vertelt de bedrijfsarts dat hij toch op vakantie gaat en hij meldt dit ook aan zijn leidinggevende.

 

  • Mag de werkgever de dagen waarop de werknemer met vakantie is gegaan van het vakantiesaldo afboeken? Nee, aldus de Hoge Raad op 17 november 2023. Het uitgangspunt is dat dagen waarop een werknemer tijdens een al vastgestelde vakantie ziek is, niet gelden als vakantie. Dit is alleen anders als de werknemer daarmee heeft ingestemd.
  • Maar de werknemer heeft zelf nog tegen de bedrijfsarts en zijn leidinggevende gezegd dat hij op vakantie gaat. Is dat niet voldoende? Nee, dat is onvoldoende om aan te nemen dat de werknemer ermee instemt dat zijn ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt. De werknemer moet expliciet bevestigen dat hij instemt met het afboeken van vakantiedagen.”

 

Kortom, oplettendheid vanuit de werkgever is vereist, als het aankomt op vakantiedagen. Gelukkig maken digitale tools het mogelijk om 24/7 inzicht te bieden in het vakantiesaldo van medewerkers. Weten over welke tools wij het hier hebben en hoe deze jou kunnen helpen in het geven van voldoende inzicht? Vraag de HRM specialisten binnen ons team naar de mogelijkheden: salaris@westlandaccountancy.nl of 0174 – 257 071.

 

 

Bron: Salaris van Morgen

Back To Top