Skip to content

Vragen over: zieke werknemer die op vakantie wil

Net als andere werknemers kan een zieke werknemer de behoefte aan vakantie hebben. Maar hij verkeert natuurlijk niet in dezelfde situatie. Er gelden dan ook aparte regels voor de zieke werknemer.

Als een werknemer ziek is, ziet de werkgever graag dat een werknemer er alles aan doet om er weer bovenop te komen. De werkgever kan dan ook raar opkijken als hij een vakantieverzoek ontvangt van de arbeidsongeschikte werknemer. Wel op vakantie, maar niet aan het werk? Desondanks mag de werkgever de vakantie niet zomaar verbieden.

Mag een zieke werknemer op vakantie?

Ja, maar onder voorwaarden. Als de vakantie het herstel van de werknemer kan belemmeren, hoeft de werkgever het vakantieverzoek van de werknemer niet te accepteren. De werkgever kan de bedrijfsarts benaderen om te beoordelen of de vakantie potentieel schadelijk is voor de werknemer.

Gaan de dagen af van het aantal vakantiedagen?

De dagen waarop de zieke werknemer vakantie viert, zijn in principe ziektedagen. Dit is niet het geval als schriftelijk (in de arbeidsovereenkomst of cao) is afgesproken dat vakantiedagen tijdens ziekte ook werkelijk als vakantiedagen aangemerkt mogen worden. Let op: dit is alleen toegestaan voor bovenwettelijke vakantiedagen die in het jaar van ziekte zijn opgebouwd.

Daarnaast kan de werkgever op het moment zelf de werknemer om instemming vragen voor het aanmerken van de ziektedagen als vakantiedagen. De werknemer moet instemming verlenen als hij op dat moment al aan het re-integreren is en tijdens zijn vakantie van re-integratieplichten vrijgesteld wil worden. Stemt de werknemer in die situatie toch niet in met het aanmerken van de ziektedagen als vakantiedagen, dan kan de werkgever de vakantieaanvraag weigeren.

Hoeveel krijgt de zieke werknemer betaald?

Stemt de werknemer ermee in dat de werkgever een ziektedag als vakantiedag aanmerkt, dan heeft hij voor deze dag recht op zijn volledige loon. De werkgever kan dan niet een eventueel lager loon (die de werknemer tijdens langdurige arbeidsongeschiktheid krijgt) betalen.

Een team managen vraagt aandacht, techniek en soms ook advies van buitenaf. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over zieke werknemers? Neem dan contact op met onze salaris coach Ingrid.

Back To Top